Search result for

ขยับ

(49 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยับ-, *ขยับ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระพรืบ[กะ-พืบ] (vi adv ) ขยับยกขึ้นลงเป็นจังหวะ ตัวอย่าง เช่น หายใจอกกระพรืบจนเห็นได้ชัด, น้ำในบ่อไหวกระพรืบเป็นร่องคลื่น เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยับ(ขะหฺยับ) ก. เคลื่อนไหวหรือทำท่าว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขยับปากจะพูด ขยับปีกจะบิน ขยับดาบจะฟัน
ขยับเลื่อนที่เล็กน้อย เช่น ขยับตู้ใบนี้เข้าไปให้ชิดฝา นั่งอยู่ห่างนักขยับเข้ามาให้ใกล้ ราคาสินค้าขยับขึ้น
ขยับโดยปริยายหมายความว่า เคลื่อนใกล้เข้ามา เช่น วันเปิดสนามบินสุวรรณภูมิขยับเข้ามาแล้ว.
ขยับขยาย(-ขะหฺยาย) ก. แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแคบเป็นต้น เพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการหรือเหตุการณ์ เช่น บ้านหลังนี้คับแคบลงไปแล้ว ต้องหาทางขยับขยาย อดทนทำงานนี้ไปก่อนแล้วค่อยขยับขยาย.
ขยับเขยื้อน(-ขะเยื่อน) ก. เคลื่อนที่, เลื่อนที่, ย้ายที่, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น หมอห้ามไม่ให้ขยับเขยื้อนเพราะกระดูกหัก.
กระย่อนขยับ เช่น ยกค้อนกระย่อนดูบริพาร (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lip Smackingขยับริมฝีปาก [การแพทย์]
Manipulation, Bimanualขยับตัวมดลูกให้ออกจากอุ้งเชิงกราน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move.ขยับ God Complex (2012)
Stop your mouth from moving.-หยุดขยับปากเธอได้แล้ว There Might be Blood (2008)
Don't move!อย่าขยับOdyssey (2008)
- Freeze! - Don't move!หยุด อย่าขยับOdyssey (2008)
You didn't have to move your hand.คุณไม่ต้องขยับมือก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
Maintain head stabilization and flip him over.อย่าให้หัวเค้าขยับ และยกตัวขึ้นนะ The Itch (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
Don't move.อย่าขยับ Ambush (2008)
Hold it right there, Viceroy.หยุดอย่าขยับ อุปราช Bombad Jedi (2008)
Step up!ขยับขึ้นไป Iljimae (2008)
My hand, I can't move it at all.มือข้า ข้าขยับไม่ได้ Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift   FR: déplacer ; bouger
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise   
ขยับตัว[v. exp.] (khayap tūa) FR: changer de place

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broaden[VT] ขยับขยาย, See also: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา, Syn. widen, enlarge, Ant. narrow
budge[VT] เคลื่อน, See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว, Syn. move
close down[PHRV] เข้ามาใกล้, See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา, Syn. close in
close in[PHRV] เข้ามาใกล้มากขึ้น, See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา, Syn. close down, close in on
fidget about[PHRV] กระสับกระส่าย, See also: ขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุข
fidget with[PHRV] ขยับเล่น (บางสิ่ง) ไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fiddle with
flick away[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
flick off[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
freeze in[PHRV] ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง, See also: ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะติดน้ำแข็ง
get about[PHRV] ขยับเขยื้อนได้ (หลังการเจ็บป่วย), Syn. get round, go about, go round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
jounce(จอนซ) vt.,vi.,n. (การ) เคลื่อนหรือขยับขึ้นลง,กระแทก,กระโดด,เด้ง.
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
poppetn. ก้าน,ก้านลิ้น,ลิ้นขยับขึ้น,
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
gad(vi) ขยับตัวไปมา,ทำยุกยิก,เดินไปเดินมา,ร่อนเร่
plume(vt) ประดับขนนก,แต่งตัว,ขยับปีก
sweep(vt) ปัด,กวาด,ขยับขยาย,กวาดตามอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scooch (slang ) ขยับ
See also: S. move,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top