Search result for

ขนาดยักษ์

(17 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนาดยักษ์-, *ขนาดยักษ์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm assuming he has a giant head.ฉันเดาเอาเองนะว่า เขามีหัวขนาดยักษ์ The Itch (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They bombed me, at the cement plant.กำแพงขนาดยักษ์ร่วงลงมาช้าๆ ช้าๆ Gomorrah (2008)
The only sphere that doesn't appear to be leaving is the giant sphere in Central Park.ทรงกลมเดียว ที่ยังคงอยู่ที่เดิม คือทรงกลมขนาดยักษ์ ที่เซนทรัลพาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Objective one, huge market. Got it.เป้าหมายที่ 1 ตลาดขนาดยักษ์,ได้แล้ว Duplicity (2009)
Oh, well, actually they theoretically can separate the hydrogen from the oxygen and process that into providing fuel for man's space flights.ในทางทฤษฎีสามารถแยก ไฮโดรเจนจากก๊าซออกซิเจนได้ กระบวนการในการบรรทุกเชื้อเพลิง สำหรับนักบินอวกาศ ให้ชาวโลกรู้ว่าเปลี่ยนดาวอังคาร เป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดยักษ์ Phoenix (2009)
Machine like a giant razor.เครื่องขนาดใหญ่ที่เหมือนกับเลอเซอร์ขนาดยักษ์ Never Let Me Go (2009)
If that huge thing's a triple-A, I want in.ถ้าไอ้สิ่งขนาดยักษ์นั่น มันคือทริปเปิ้ลเอ ผมอยากเข้าด้วย I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Like going through a giant washing machine.เหมือนกับการอยู่ในถัง เครื่องซักผ้าขนาดยักษ์The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Yeah, technically speaking, this kid should be living in a giant plastic baggie.ใช่ พูดกันทาง เทคนิคแล้ว เด็กคนนี้ควรใช้ชีวิตอยู่ใน ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ ขนาดยักษ์ด้วยซ้ำ Snakehead (2009)
Universe in weightlessness... where gigantic animals they evolve with graceจักรวาลไร้น้ำหนัก ที่สัตว์ขนาดยักษ์ เคลื่อนไหวอย่างสง่างาม Oceans (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาดยักษ์[n. exp.] (khanāt yak) EN: jumbo size   FR: très grande taille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumbo[ADJ] ขนาดใหญ่, See also: ขนาดยักษ์, ขนาดมหึมา, Syn. giant, huge, immense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
tidal(ไท'เดิล) adj. เกี่ยวกับกระแสน้ำขึ้นหรือลง,ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นหรือลง, See also: tidally adv. -Phr. (tidal wave คลื่นขนาดยักษ์ที่ท่วมริมฝั่ง (เนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพายุ,คลื่นกระแสน้ำ,คลื่นทะเล,คลื่นมหาสมุทร)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top