Search result for

ขดตัว

(19 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขดตัว-, *ขดตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coilingขดตัว,การขดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reid: look at the way they're posed-- Naked, cowering in the fetal position.ดูท่าทางของศพสิ เปลือยกาย ขดตัวเหมือนทารกในครรภ์ Conflicted (2009)
I would sneak into his room and I'd curl up on the floor.ฉันก็แอบมุดเข้าไปในห้องเขา แล้วก็นอนขดตัวอยู่บนพื้น Ricochet Rabbit (2011)
But there's no reason it can't also be finite and curled up on itself.แต่มีเหตุผลที่มันไม่สามารถจะยังไม่ แน่นอน และขดตัวของมันเอง Is There an Edge to the Universe? (2011)
When her husband finally unlocks the door, he finds her circling the room, touching the wallpaper, whispering, "I finally got out of here."ตอนที่สามีของเธอเปิดห้องเข้าไป เขาก็พบว่าเธอขดตัวอยู่ในห้อง ลูบวอลเปเปอร์ กระซิบว่า "ในที่สุดฉันก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้ว" Rubber Man (2011)
In her pajamas, curled up on the couch.ขดตัวอยู่บนโซฟาในชุดนอน unmAsked (2012)
I still curl up into my little area.ฉันยังคงนอนขดตัวในพื้นที่เล็กๆ ของฉัน Birds of a Feather (2012)
And maybe while you were curled in the corner having an existential crisis about turning into a monster, I was preparing for the so-called gift your big, bad Alpha promised me, and what did I get?และบางทีอาจเป็นตอนที่นาย กำลังขดตัวอยู่ในมุมห้อง... เผชิญกับวิกฤติใหญ่หลวง ที่ต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาด ฉันก็กำลังเตรียมตัวรับของขวัญที่อัลฟ่า ตัวร้ายผู้ยิ่งใหญ่ของนายสัญญาจะให้ Venomous (2012)
Crumpled on the front stoop.นั่งขดตัวอยู่ตรงประตูหน้า Heartache (2012)
What, do I have to curl up in a ball in tears in front of you?อะไร ฉันจะต้องนอนขดตัวอย่างหมดอาลัยตายอยาก บีบน้ำตาร้องไห้ต่อหน้านายงั้นเหรอ Say My Name (2012)
♪ Some kind we never forgive ♪ขดตัวนอนหนาวใต้ภูผาหมอกสูงชัน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The damage is postmortem and seems to have occurred after the victim was already curled up in the suitcase.เกิดหลังการตายและดูเหมือนว่า เกิดขึ้นหลังจากที่เหยื่อ ถูกจับขดตัว/Nอยู่ในกระเป๋าเดินทาง The Friend in Need (2013)
I don't want you to worry.ไปขดตัวนอนที่เตียง กินขนม และนมสักแก้ว Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrunch[VT] ดังแกรกๆ, See also: ขดตัว, หมอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top