Search result for

ก็ตามที

(16 entries)
(0.2554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก็ตามที-, *ก็ตามที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก็ตามที[ADV] somehow, See also: whatever, however, Syn. ตามที, Example: เขากุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตามที

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wherever you are, look up, Hannah.เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังมองหาผม ฮันนาห์ The Great Dictator (1940)
Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองฉันพูดกับฉัน หรือเดินเล่นกับฉันในสวน Rebecca (1940)
Anyone who's ever used one wouldn't handle it any other way.ใครก็ตามที่เคยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่จัดการกับมันด้วยวิธีอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
Whoever double-crosses me and leaves me alive he understands nothing about Tuco.ใครก็ตามที่หักหลังฉัน แล้วดันปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ แสดงว่ามันไม่รู้จักทูโคดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Whoever heard of a boxing button?ใครก็ตามที่ได้ยินปุ่มมวย? ใครสน? Yellow Submarine (1968)
-He could blast whoever is in the car.- เขาสามารถระเบิดใครก็ตามที่อยู่ในรถ The Godfather (1972)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
It's a hat, it's a hat It's a sort of a kind of hatใครก็ตามที่พูดว่า "มันคือหมวก เป็นหมวกอะไรสักอย่าง" The Little Prince (1974)
Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo?อะไรก็ตามที่ มี พระเจ้า อยู่ในสวรรค์ ที่จะทำให้ มนุษย์ เช่น แรมโบ้? First Blood (1982)
Whoever has a father prisoner of war, stand up.ใครก็ตามที่มีพ่อ- เป็นเชลยศึกยืนขึ้น Idemo dalje (1982)
Whenever a president is gonna get us into serious trouble they always use Lincoln.เมื่อใดก็ตามที่เป็นประธานจะ รับเราเข้าไป ปัญหาร้ายแรงที่พวกเขามักจะ ใช้ลิงคอล์น ฉันไม่ทราบว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't know.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก็ตามที[adv.] (køtāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top