Search result for

กุย

(32 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุย-, *กุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุยน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Saiga tatarica (Linn.) ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวใหญ่ ตัวอ้วน มีเขาเฉพาะตัวผู้ รูปร่างคล้ายพิณฝรั่ง สีขาวนวลโปร่งแสง มีวงเป็นข้อนูนต่อเนื่องกันจากโคนถึงปลาย จมูกลักษณะคล้ายกระเปาะ พองมีสันตามยาว หางสั้นมาก มีถิ่นกำเนิดในแถบไซบีเรียตอนใต้ มองโกเลียตะวันตก และจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่พบในประเทศไทย เขามีราคาแพง ใช้ทำยาได้.
กุยน. ชาวป่าพวกหนึ่งคล้ายพวกมูเซอ.
กุยน. หมัด, กำปั้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ ลูก ว่า ลูกกุย เช่น เตรียมลูกกุยมาทั่วที่ตัวดี (ขุนช้างขุนแผน).
กุยช่ายน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Allium tuberosum Roxb. ในวงศ์ Alliaceae คล้ายต้นหอมหรือกระเทียม ใบแบน กลิ่นฉุน กินได้ นำเข้ามาปลูกเพื่อเป็นอาหาร, พายัพเรียก หอมแป้น.
กุยเฮงน. เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าด้านล่างข้างละกระเป๋า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guillaume and I could stay and we could all fuck prohibition somewhat further.กุยโลเม่ กับฉันจะอยู่ต่อ แล้วเรามา เก็บกดกันให้ถึงที่สุดเลย Hard-Hearted Hannah (2009)
I am Guillaume.ผมคือ กุยโลเม่ Hard-Hearted Hannah (2009)
Since he hit 15, he hibernates in his room and only comes out to paw through our food and shoot off sarcastic comments.ตั้งแต่เขา15 ก็เอาซุกตัวอยู่แต่ในห้อง ออกมาแค่ตะกุยหาอาหาร และก็ยิงมุกแดกดัน Pilot (2009)
Scratching at the door with her fingernails like some kind of animal.ตะกุยประตูด้วยเล็บเธอเองแบบสัตว์ป่า Knowing (2009)
Scratching at the door?ตะกุยประตูรึ? Knowing (2009)
or we scream and scratch and claw our way right out of the top of that damn box.หรือเราจะกรีดร้อง และตะกุย แล้วตระกายเพื่อหนีออกไปจากกล่อง Repo Men (2010)
My name is Guido, your waiter.ผมชื่อ กุยโด้ ผมเป็นบริกรของคุณ The Tourist (2010)
The way he paws at the boy...ทำท่าทางเอาตีนตะกุยไปที่เด็กนั้น... Great and Unfortunate Things (2010)
If that is so, ShinGuiGwan must be behind the Dark Mark.ถ้าจริงอย่างนั้น ชินกุยกวานจอต้องอยู่เบิ้องหลังตราสีดำ Kim Soo Ro (2010)
ShinGuiGwan is coming in.ชินกุยกันกำลังมา Kim Soo Ro (2010)
ShinGuiGwan, you are also a great figure.ชินกุยกัน ท่านเป็นคนยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งด้วย Kim Soo Ro (2010)
It is the order of Lord ShinGuiGwan!เป็นคำสั่งของชินกุยกัน Kim Soo Ro (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
gui(จียูไอ, กุย) ย่อมาจาก graphical user interface (แปลว่า การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
paw(พอ) n. เท้าสัตว์,อุ้งเล็บมบิดา -v. ตะปบ,ตะกุย
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
paw(vt) ตะครุบ,ตะปบ,ลูบคลำ,ตะกุย,เกา,ข่วน
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
scratch(vt) เกา,ข่วน,ขูด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถู,ครูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top