Search result for

กุมภ

(37 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุมภ-, *กุมภ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมภ[N] pot, See also: jar, water jug, pitcher, Syn. กุมภ์, เหยือก, หม้อ, Example: ธรรมดากุมภมีน้ำเต็มแล้วย่อมไม่มีเสียงดัง, Count unit: ใบ, ลูก
กุมภ[N] Aquarius, Syn. ราศีกุมภ์, Example: ด้วยอุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคมและชอบพบปะผู้คน ตัวบ้านของคนในราศีกุมภ์จึงเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี)
กุมภัณฑ์[N] giant, See also: ogre, Syn. ยักษ์, Example: พวกกุมภัณฑ์ได้ประชุมร่วมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีก, Count unit: ตน, Notes: (บาลี)
กุมภาพันธ์[N] February, Syn. เดือนกุมภาพันธ์, Example: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้รับศิลาจารึกของสุโขทัยอีกหลังหนึ่ง จากเอกชน, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 2 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 28 หรือ 29 วัน., Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุมภ-, กุมภ(กุมพะ-) น. หม้อ
กุมภ-, กุมภชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เรียกว่า ราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ ๑๐ ในจักรราศี.
กุมภการน. ช่างหม้อ.
กุมภนิยาน. ชื่อพิธีชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิตในเรื่องรามเกียรติ์.
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์(-พันทะ-) น. ยักษ์ เช่น หนึ่งท่าทานพกุมภัณฑ์คันธอสูร โสรจสินธุสมบูรณ์ ณ สระ (สมุทรโฆษ)
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์ฟักเขียว เช่น ป่าเอลาลุอลาพุกุมภัณฑอคร้าวอนันต์ (สมุทรโฆษ).
กุมภัณฑยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.
กุมภน. จระเข้ เช่น ตัวกูหลงอยู่ด้วยกุมภา จะเสื่อมเสียวิชาที่เรียนรู้ (ไกรทอง).
กุมภาพันธ์น. ชื่อเดือนที่ ๒ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๑ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.
กุมภิล, กุมภีล์(กุมพิน, -พี) น. จระเข้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it were February, yes.ได้ถ้าเป็นเดือน กุมภาพันธ์ Superhero Movie (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
Eh, no, I'm doing my bar exams in February.ไม่ใช่ ฉันจะสอบเนติฯ เดือนกุมภาพันธ์นี้ Pathology (2008)
In the middle of February, you went out for a pack of cigarettes at 10:00 and never came back.กลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณออกมา ซื้อบุหรี่ ตอนสิบโมง และไม่ได้กลับไปอีกเลย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
February,1961กุมภาพันธ์ 1961 Chapter Ten '1961' (2009)
FEBRUARY 15--KAYLA JAMES.กุมภา15... . เคลล่า เจมส์ อยู่คนเดียว... Zoe's Reprise (2009)
FEBRUARY 8--MURDER...กุมภา8... ฆาตกรรม... Zoe's Reprise (2009)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
The 15th and 16th of November and the 21st and 22nd of February?วันที่ 15 กับ 16 พฤศจิกายน และ 21 กับ 22 กุมภาพันธ์ใช่ไหม A Shade of Gray (2009)
Missouri in February... a dream vacation, only 40 degrees colder.มิสซูรี่ในเดือนกุมภาพันธ์ น่าเที่ยวมากก ถ้าร้อนขึ้นอีก20องศานะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
February 13th, brian douglas,13 กุมภาพันธ์ ไบรอัน ดักลาส Faceless, Nameless (2009)
Badge number 4587, born February 17th, 1977.ตราตำรวจเลขที่ 4587 เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1977 A561984 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุมภาพ[n.] (kumphā) EN: February   FR: février [m]
กุมภาพันธ์[n.] (kumphāphan) EN: February   FR: février [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
February[N] กุมภาพันธ์, See also: เดือนกุมภาพันธ์, Syn. month of leap year, second month

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
february(เฟบ'รัวรี) n. กุมภาพันธ์
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
February(n) เดือนกุมภาพันธ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February

German-Thai: Longdo Dictionary
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top