Search result for

กี๋

(32 entries)
(0.379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กี๋-, *กี๋*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กี๋น. ฐานสำหรับรองสิ่งของหรือสำหรับนั่ง ทำด้วยวัตถุต่าง ๆ มีรูปต่าง ๆ กัน เช่น กี๋รองแจกัน กี๋รองกระถางต้นไม้
กี๋ภาชนะมีรูปต่าง ๆ สำหรับใส่เครื่องนํ้าชาแบบจีน เช่น กี๋ญวน.
กี่ ๑น. เครื่องทอผ้า, เครื่องเย็บสมุด
กี่ ๑ที่ตั้งพระกลดหรือพระแสงง้าวเป็นต้น.
กี่ ๒ว. คำประกอบหน้าคำอื่น หมายความว่า เท่าไร เช่น กี่วัน กี่บาท, ใช้ตามหลังคำว่า ไม่ เป็น ไม่กี่ หมายความว่า ไม่มาก ไม่หลาย เช่น ไม่กี่วัน ไม่กี่บาท.
กี้, กี๊น. เวลาที่ล่วงไปหยก ๆ, มักใช้ประกอบกับคำ เมื่อ เมื่อแต่ หรือ เมื่อตะ เป็น เมื่อกี้ เมื่อแต่กี้ เมื่อตะกี้ หรือ เมื่อกี๊ เมื่อแต่กี๊ เมื่อตะกี๊.
กี่กระตุกน. เครื่องทอผ้าชนิดหนึ่งที่มีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง.
กี่มากน้อยว. เท่าไร.
กี่เพ้าน. เครื่องแต่งกายหญิงจีน เป็นชุดกระโปรงยาวรัดรูป ผ่าข้างสูง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about our contract. You got a couple of minutes?กี๋ยวกับสัญญาของเรา มีเวลาสักหน่อยมั้ย Junior (1994)
I'm just trying to raise a little awareness and some new money... telling people we're further along than we really are.ผมแค่พยายามเพิ่มความสนใจเกี๋ยวกับการลงทุนของผมเอง บอกคนนั้นคนนี้เรื่องที่มันเกินกว่าที่เราจะทำกัน Junior (1994)
I'm just a bit confused about this strudelhund thing.ฉันค่อนข้างสับสนเกี๋ยวกับโรคสตรูเดลฮัน Junior (1994)
What a funky hairstyle!ทรงจิ๊กกี๋รึไง! My Little Bride (2004)
Fried dumplings shaved ice with green tea syrup, rice omeletsข้าวห่อสาหร่าย ใส่ซอสเยอะๆ เกี๋ยวซ่า น้ำแข็งไสใส่น้ำหวานชาเขียว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Your noodles are ready.กี๋ยวเตี๋ยวได้แล้วค่ะ Super Rookie (2005)
But none of it sticks to me.แต่ไม่เห็นเกี๋ยวกับผมตรงไหน Shooter (2007)
I'm not really supposed to say anything about it.เข้าใจด้วยเหรอ ผมไม่ควรจะพูดอะไรเกี๋ยวกับเรื่องนี้ Twilight (2008)
Is there something wrong with me?มีอะไรไม่ปรกติเกี๋ยวกับฉันงั้นหรอ? Twilight (2008)
oddly enough,not one of my dreams includes working at the buy more for another week.ก็แปลกนะที่ฝันผมไม่เกี๋ยวกับการทำงานต่อเลย Chuck Versus the First Date (2008)
...Of yourself.กี๋ยวกับตัวเอง Chuck Versus the First Date (2008)
Well,um,you know,that's actually something that I never,ever wanted to know about you.คือนายรุ้มั้ยมันก็มีบางเรื่องนะที่ฉันไม่อยากรู้เรื่องเกี๋ยวกับนายเลย Chuck Versus the First Date (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กี่[X] (kī) EN: how many ; how much   FR: combien de
กี้[n.] (kī) EN: affair ; things ; business   FR: affaires [fpl]
กี้[X] (kī) EN: just now   FR: à l'instant
กี่ครั้ง[n. exp.] (kī khrang) EN: how many times ?   FR: combien de fois ?
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket   
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: when ?   FR: quand ? ; à quelle heure ?
กี่โมงล่ะ[xp] (kī mōng la) EN: what time ?   
กี่โมงแล้ว[xp] (kī mōng laēo) EN: what time is it ?   FR: quelle heure est-il ?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hod(ฮอด) n. รางน้ำปูน,ถังน้ำปูน,ปุ้งกี๋ขนถ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
hod(n) บุ้งกี๋

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top