Search result for

กิ่ง

(86 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิ่ง-, *กิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ่ง[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. แขนง, กิ่งไม้, กิ่งก้าน, Example: บริเวณนี้ร่มรื่นเพราะกิ่งไม้ใหญ่ของต้นหางนกยูงแผ่ไปกว้างทั่วบริเวณ, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ส่วนที่แยกออกจากต้น
กิ่ง[CLAS] classifier of ivory, Example: บ้านของกำนันมีงาช้างอยู่ 2 กิ่ง, Thai definition: ลักษณนามเรียกงาช้าง
กิ่งไม้[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. ก้านไม้, แขนง, กิ่งก้าน, Example: ลูกเสือทุกคนช่วยกันแบกกิ่งไม้แห้งมากองไว้ เพื่อก่อไฟทำอาหาร, Count unit: กิ่ง
กิ่งก้อย[ADJ] little, See also: small, insignificant, negligible, trivial, Syn. เล็ก, น้อย, เล็กน้อย, Example: เรื่องกิ่งก้อยอย่าเอามาสนใจ, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไร้สาระ
กิ่งก้อย[N] little finger, Syn. นิ้วเล็ก, นิ้วก้อย, Example: เขาไม่ได้แตะแม้แต่ปลายกิ่งก้อยของเธอ
กิ่งก้าน[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. กิ่ง, กิ่งไม้, แขนง, Example: กระถินณรงค์ ในสภาพพื้นที่แล้งจะมีลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก, Count unit: กิ่ง
กิ่งอำเภอ[N] sub-district, Example: กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ, Count unit: กิ่งอำเภอ, Thai definition: ส่วนราชการที่เล็กกว่าอำเภอใหญ่
กิ่งก้านสาขา[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. กิ่งก้าน, แขนง, กิ่งไม้, Example: ต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำธาร
กิ่งก้านสาขา[N] branch, See also: subdivision, division, Syn. สาขา, ส่วนย่อย, Example: บริษัทขยายกิ่งก้านสาขาไปต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิ่งน. ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง
กิ่งใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอำเภอ กิ่งสถานีตำรวจ
กิ่งลักษณนามเรียกงาช้างว่า กิ่ง
กิ่งชื่อเรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา.
กิ่งก้อยว. เล็ก เช่น หัวเท่ากิ่งก้อย คือ หัวเล็กนิดเดียว.
กิ่งก้อยน. นิ้วเล็ก เช่น จะชนะไม่เท่ากิ่งก้อย (สังข์ทอง).
กิ้งก่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Agamidae มีขนาดลำตัวต่าง ๆ กัน สันกลางของคอถึงลำตัวมีหนามแหลมจำนวนและขนาดต่างกัน เพศผู้มีสีเข้มและปรับสีได้ดีแตกต่างจากเพศเมีย ตัวและขามีเกล็ด ขาและนิ้วเล็กเรียว เล็บแหลมคม หางยาว ส่วนใหญ่อาศัยบนต้นไม้ เช่น กิ้งก่าบ้านหัวนํ้าเงิน ( Calotes mystaceus Dumeril & Bibron) กิ้งก่าเขา [ Acanthosaura armata (Hardwicke & Gray)], อีสานเรียก ปอม กะปอม กะทั่ง หรือ กะท้าง.
กิ้งกือน. ชื่อสัตว์ขาปล้อง ชั้น Diplopodae มีเปลือกตัวแข็ง ลำตัวกลมยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็น ปล้องตามลำตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ ทำให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน ปล้องแต่ละคู่จะมีขา ๒ คู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่ ๒ ถึง ๔ มีขาเพียงคู่เดียว จำนวนขาอาจมีได้ถึง ๒๔๐ คู่ ชนิดตัวโตที่พบบ่อย อยู่ในสกุล Thyropygusเช่น กิ้งกือกระบอก ชนิด T. allevatus (Karsch) วงศ์ Harpagophoridae ส่วนตัวขนาดย่อมอยู่ในสกุล Nepalmatoiulasวงศ์ Julidae.
กิ้งกือเหล็กน. ชื่อกิ้งกือขนาดเล็กชนิด Polydesmusspp. ในวงศ์ Polydesmidae โตขนาดก้านไม้ขีดไฟ ลำตัวแบนทางด้านบน ยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร สีดำเป็นมัน ขอบข้างลำตัวและท้องสีครีมอ่อน หากินอยู่ตามกองขยะ ปุ๋ยหมัก มักซุกอยู่ในที่มืดและชื้น.
กิ่งทองใบหยกว. เหมาะสมกัน (ใช้แก่หญิงกับชายที่จะแต่งงานกัน).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
branch; twigกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
twig; branchกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calix; calyxกิ่ง (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calyx; calixกิ่ง (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal calixกิ่งกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix, renalกิ่งกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial treeกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tree, bronchialกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachyblastกิ่งงัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
minor calixกิ่งน้อย (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แขนงกิ่งไม้เล็กๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่ ส่วนแยกที่แยกจากส่วนใหญ่
คำที่มักเขียนผิด คือ ขแหนง ขะแหนง [คำที่มักเขียนผิด]
Branching, Trueกิ่งก้านสาขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Without brutality.โดยไม่ต้องโหด ทำความ สะอาดกิ่งHow I Won the War (1967)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do.ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว Casualties of War (1989)
Why, that old tree's never had so much as a blossom on it, let alone a--บนกิ่งไม้ ทำไม ต้นไม้แห้งๆที่ยังไม่เคยผลิดอก นับประสากับ... James and the Giant Peach (1996)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
Houses lose their top floors trees lose their branchesกิ่งไม้หายไป The Legend of 1900 (1998)
Comrade Chan Gong has come from Beijing.ท่านสหายเฉินกวงเดินทางมาจากปักกิ่ง The Red Violin (1998)
See the way the handle on those pruning shears matches her gardening clogs?ดูว่าเธอกำลังเล็มกิ่งไม้สิ กรรไกของเธอช่างเหมาะกับเกี๊ยของเธอเสียจริง American Beauty (1999)
To Peking.ที่ปักกิ่ง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Come with me to Peking.ไปปักกิ่งกับฉันเถอะ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: little finger   FR: petit doigt [m]
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial   FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard   FR: caméléon [m]
กิ้งก่า[n. exp.] (kingkā) EN: ostentatious person   FR: personne prétentieuse
กิ่งก้าน[n.] (kingkān) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n.] (kingkānsākhā) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n.] (kingkānsākhā) EN: branch ; subdivision ; division   FR: division [f]
กิ้งกือ[n.] (kingkeū) EN: millipede   FR: iule [m] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bough[N] กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่
bough[N] กิ่ง, See also: กิ่งก้าน, กิ่งไม้, กิ่งก้านสาขา, Syn. limb
branch[N] กิ่งก้านสาขา, See also: แขน, ที่เท้าแขน
brushwood[N] กิ่งไม้หักหรือตายแห้ง
cutting[N] กิ่งตอน
layer[N] กิ่งตอน
leg[N] สาขา, See also: กิ่งก้าน, แขนง, Syn. branch, fork
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
offshoot[N] กิ่งก้าน (ที่แยกจากลำต้น), Syn. branch
scion[N] กิ่งตอน (พืช), Syn. bud, implant, shoot, splice, sprout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antler(แอนทฺ' เลอะ) n. กิ่งเขากวาง. -antlered adj.
axil(แอค' ซิล) n. มุมระหว่างใบกับกิ่ง, รักแร้
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
bough(เบา) n. กิ่งไม้ -Conf. branch
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
bronchia(บรอง'เคีย) n. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่
bronchiolen. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่., See also: bronchiolar adj. ดูbronchiole

English-Thai: Nontri Dictionary
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขามา
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
fork(n) ส้อม,เหล็กง่าม,คราด,ทางแยก,กิ่งก้านสาขา,แคว
forked(adj) เป็นง่าม,มีส้อม,คดเคี้ยว,เป็นกิ่งก้าน
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Subprefecture[ซับพรี'เฟคเชอะ] (n ) กิ่งจังหวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えだ, eda] (n) กิ่ง, ก้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top