Search result for

กำเริบ

(40 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำเริบ-, *กำเริบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเริบ[V] increase, See also: extend, relapse, recurrence, Example: เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น, Thai definition: รุนแรงขึ้น
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำเริบก. รุนแรงขึ้น เช่น โรคกำเริบ กิเลสกำเริบ.
กำเริบเสิบสานก. ได้ใจ, เหิมใจ.
หนักมือกำเริบ เช่น โจรผู้ร้ายหนักมือขึ้นทุกวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My son had a full-blown attack.ลูกชายไม่สบายมาก อาการกำเริบหนัก As Good as It Gets (1997)
Personal note. Second attack in under 24 hours.บันทึกส่วนตัว กำเริบครั้งที่สองในรอบ 24 ชั่วโมง Pi (1998)
- We've been through this a thousand times, your sister has allergies and dog hair is bad for her.เราไตร่ตรองเรื่องนี้มาเป็นพันครั้งแล้ว น้องเป็นโรคภูมิแพ้\ ขนหมาทำให้เธออาการกำเริบ 21 Grams (2003)
She was depressed... again.กำเริบขึ้นอีก Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
One night five years ago my hemorrhoids were acting up.5 ปีก่อน โรคริดสีดวงกำเริบ Initial D (2005)
Your grandfather collapsed.ปู่เธอโรคหัวใจกำเริบ My Girl and I (2005)
- Not again. Not again.- อาการกำเริบอักแล้วเพื่อนฉัน Art of Seduction (2005)
So, he must let the people know, that even his own brother, who has revolted against him, still has to be punished.ดังนั้น เขาต้องทำให้ราษฎรรับรู้ ว่าแม้แต่น้องชายของพระองค์ที่กำเริบกับพระองค์ ยังต้องถูกลงโทษ Episode #1.42 (2006)
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ Bandidas (2006)
The addictions we gave into...อาการอยากยาที่เริ่มกำเริบขึ้น Distant Past (2007)
It Sets Off My Asthma.มันทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบน่ะ Something's Coming (2007)
Her asthma's acting up and needs rest.โรคหอบกำเริบ ต้องพักผ่อนน่ะ Secret (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กำเริบ[adj.] (kamroēp) EN: rampant   
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relapse[VI] ทรุด, See also: กำเริบอีก, Syn. deteriorate, weaken, worsen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbationอาการกำเริบ
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top