Search result for

กำเริบ

(40 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำเริบ-, *กำเริบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเริบ[V] increase, See also: extend, relapse, recurrence, Example: เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น, Thai definition: รุนแรงขึ้น
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำเริบก. รุนแรงขึ้น เช่น โรคกำเริบ กิเลสกำเริบ.
กำเริบเสิบสานก. ได้ใจ, เหิมใจ.
หนักมือกำเริบ เช่น โจรผู้ร้ายหนักมือขึ้นทุกวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm having a heart attack.ฉันโรคหัวใจกำเริบว่ะ The Love Guru (2008)
He's having some relapse. What am I supposed to do?เขามีอาการกำเริบ หรืออะไรบางอย่าง ผมควรทำยังไงล่ะ? 24: Redemption (2008)
If the virus awakens, we'll be infected first.ถ้าเชื้อกำเริบละ เราติดก่อนใครเลยนะ Death Note: L Change the World (2008)
If symptoms appear, recovery is impossible.ถ้าอาการกำเริบ จะไม่มีทางรักษาเยียวยาได้ Death Note: L Change the World (2008)
If the symptoms appeared?ถ้าอาการกำเริบขึ้นจะทำยังไง Death Note: L Change the World (2008)
Finally during a field-trip to the zoo, he died from a severe attack.ในที่สุดระหว่างที่ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ ซึงเขาเสียชีวิตจากอาการกำเริบอย่างรุนแรง Pathology (2008)
I'll be able to hold my daughter as she, you know, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for.ผมคงต้องคอยกอดลูกสาวของผมเอาไว้ตอนที่เธอ เป็นโรคหอบกำเริบขึ้นมา เพราะผมไม่มีปัญญาจะจ่ายค่ายาของเธอ Up in the Air (2009)
And the primary cause of seizures is stress.แล้วหนึงในปัจจัยหลักที่อาการจะกำเริบ คือ ความเครียด Bloodline (2009)
A bloodsucker moves into town and the fever sets in.พอพวกตัวดูดเลือดเข้าเมือง อาการเลยกำเริบ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Just what those arthritic mitts need, a good pounding.เเค่จะทำให้โรคปวดข้ออักเสบกำเริบ ชกหมัดได้แรงดีนี่ Fix (2009)
He came back today with his third one.วันนี้เขากลับมา\ พร้อมอาการกำเริบขึ้นหนึ่งในสาม Tainted Obligation (2009)
Bad, not enough gas masterแย่แล้ว อาจารย์โรคกำเริบ Ip Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กำเริบ[adj.] (kamroēp) EN: rampant   
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relapse[VI] ทรุด, See also: กำเริบอีก, Syn. deteriorate, weaken, worsen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbationอาการกำเริบ
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top