Search result for

กำลังทหาร

(24 entries)
(0.2115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำลังทหาร-, *กำลังทหาร*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง' Night of the Living Dead (1990)
Troops have entered the Ardoyne area of West Belfast... since the collapse of the provisional IRA cease-fire over the weekend.กองกำลังทหารได้ใส่ พื้นที่ Ardoyne ของเวสต์เบลฟาส ... ตั้งแต่การล่มสลายของชั่วคราว IRA การหยุดยิงเหนือสุดสั In the Name of the Father (1993)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe Hotel Rwanda (2004)
They come, Your Highness, in numbers and weapons far greater than our own.พวกนั้นกำลังมา เจ้าชาย พร้อมด้วยกำลังทหารและอาวุธจำนวนมาก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There was one among them named Sephiroth... who was an excellent Soldier.เซฟิรอธ หนึ่งในทหารชั้นแนวหน้า แห่งกองกำลังทหารพิเศษชินระ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
The National Guard responded after Illinois Governor Frank Tancredi declared a state of emergency shortly after 3:00 p.m.กองกำลังทหารได้เริ่มปฏิบัติการณ์หลังจากที่ แฟรงค์ แทนเครดี้ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ประกาศเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา15นาฬิกาเศษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Sgt. Donald of the 8th U.S. Army, who through his act of courage revealed, to the world the existence of the virus, died today at 4:20 PM.จ่าโดนัลด์แห่งกองกำลังทหารที่8 สหรัฐอเมริกา จากวีรกรรมอันกล้าหาญของเขา ทำให้โลกรับรู้ ถึงไวรัสร้าย, ได้เสียชีวิตลงในวันนี้ ณ เวลา 16: 20น. The Host (2006)
As condolences flood in from all over the world, 8th U.S. Army Commander Greenfield held a rare press conference.ทั่วทั้งโลกต่างแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขา ผู้บัญชาการ กรีนฟิลด์ แห่งกองกำลังทหารที่8 ได้แถลงในงานสื่อข่าว The Host (2006)
You know that you can't protect the world without force.คุณก็รู้ว่าคุณไม่อาจจะปกป้องโลก โดยปราศจากกำลังทหาร Appleseed Ex Machina (2007)
But if something happens to me... you gotta send in the cavalry, do you hear me?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผม... .. ถึงจะเป็นกองกำลังทหารม้าคุณก็ต้องส่งไป / คุณเข้าใจใช่มั้ย Live Free or Die Hard (2007)
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand.สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที Atonement (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังทหาร[n. exp.] (kamlang thahān) EN: military strenght   FR: force militaire [f] ; puissance militaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armament[N] กำลังทางการรบ, See also: กำลังทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
manpower(แมน'เพาเออะ) n. แรงงาน,กำลังทหารทั้งหมดของประเทศหนึ่งในยามสงคราม
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top