Search result for

กำลังกาย

(28 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำลังกาย-, *กำลังกาย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ Lucky Thirteen (2008)
I get stuff delivered. I work out.ฉันดูแลตัวเอง ฉันออกกำลังกาย The Itch (2008)
Everyday for two hours, you have to increase your lung capacity by exercising day and night.พวกคุณต้องหาเวลาสักวันละ 2 ชม.เช้า-เย็น ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด Beethoven Virus (2008)
She said she needed some exercise. # Everything is all right # # Things can be as they should #เธอบอกว่าอยากจะออกกำลังกายสักหน่อย มันจบแล้วไคล์ Day of the Dead (2008)
Like most dogs, Marley needs a lot of exercise... so try to take him for a walk or a run every morning and every evening.ก็เหมือนกับหมาตัวอื่นๆ -มาร์ลีย์ต้องการการออกกำลังกาย ดังนั้นพยายามพามันออกไปเดินเล่น หรือวิ่งเล่น Marley & Me (2008)
Go for 4 if you exercise more.- ให้ตายสิ เธอพูดว่า 4ก็ได้ ถ้าคุณออกกำลังกายบ้าง Made of Honor (2008)
- and taking less exercise.-และไม่ต้องออกกำลังกาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Last week when we worked out, you forgot your shorts in my car.อาทิตย์ก่อนตอนออกกำลังกายกัน เธอลืมกางเกงขาสั้นในรถฉัน Pineapple Express (2008)
We just gotta get you out of that sports bra.เราแค่ต้องเอาเธอ ออกจากยกทรงออกกำลังกายนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- This isn't a sports bra.-นี่ไม่ใช่ยกทรงออกกำลังกาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It's my farewell tour.จะออกกำลังกายหน่อย Dirt Nap (2008)
Not surprising, since I've been way too busy cooking fattening food to bother exercising.ไม่แปลกใจเลย ตั้งแต่ที่ฉันยุ่งมาก\ ในการทำอาหารอ้วนๆจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย Julie & Julia (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical strength[N] กำลังกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
vitality[N] กำลังกาย, See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด, Syn. liveliness;spirit, Ant. lethargy, languor, spiritlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
coabbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
exert(เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่., See also: exertive adj., Syn. put
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์,หลัก,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ,การปกครอง,ระบบการเมือง,รัฐบาล, Syn. rule,government
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
workout(เวิร์ค'เอาทฺ) n. การทดลอง,การทดสอบ,การออกกำลังกาย,ระยะเวลาออกกำลังกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
exercise(vi,vt) ใช้,ฝึกหัด,ฝึกฝน,ฝึก,ปฏิบัติ,ออกกำลังกาย
thews(n) เอ็น,กล้าม,กำลังกาย
trapeze(n) ราวสำหรับออกกำลังกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top