Search result for

กำมะลอ

(30 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำมะลอ-, *กำมะลอ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำมะลอน. เรียกของลงรักแบบญี่ปุ่นและจีน เช่นหีบ โอ กระบะ ว่า เครื่องกำมะลอ, เรียกไม้ดัดชนิดหนึ่งที่ดัดให้เหมือนรูปต้นไม้ที่ญี่ปุ่นและจีนเขียนลงในเครื่องกำมะลอว่า ไม้กำมะลอ
กำมะลอเรียกกลดที่ทำด้วยผ้าขาวหรือแพรขาวเขียนลายทอง สำหรับใช้กับเจ้านายหรือพระพุทธรูป ว่า กลดกำมะลอ, เรียกลายที่เขียนที่เครื่องกำมะลอเป็นลายสี ลายทอง หรือลายทองแทรกสี หรือเขียนบนผ้าขาวหรือแพรขาว ว่า ลายกำมะลอ
กำมะลอเรียกของทำเทียมหรือของเล็กน้อยที่ทำหยาบ ๆ ไม่ทนทาน ว่า ของกำมะลอ.
กำมะลอว. เลวไม่ทนทาน, ไม่ดี, ไม่งาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go get king whitey.ตามไปล่าเจ้าพ่อกำมะลอกันเถอะ Na Triobloidi (2009)
I think he told my sister we weren't really dating.ดูเหมือนเขาจะบอกน้องสาวผม เรื่องเดทกำมะลอแล้วครับ! The Accidental Couple (That Fool) (2009)
So, maybe the Aphrodite escort service is where the cash is coming from to pay his straw donors.ดังนั้น บริการเทพแห่ง ความรักหาเพื่อน ก็คือแหล่งเงินทุน ที่จะจ่ายให้กับผู้บริจาคกำมะลอ Need to Know (2010)
I was thinking about last night and how you'd given up all hope, how you were a poor leader and a shoddy king.ข้าคิดถึงเรื่องเมื่อคืน และที่ว่าเจ้าสิ้นหวังได้อย่างไร ว่าเจ้าเป็นผู้นำที่แย่ กษัตริย์กำมะลอ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Shoddy?กำมะลอรึ? The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Just more nonsense from the charlatans.เรื่องไร้สาระ จากพวกหมอกำมะลออีกละสิ Welcome to Briarcliff (2012)
I know a fake marriage isn't an honest way to live, but you of all people should know how difficult it is to come out in our culture.ฉันรู้นะว่าการแต่งงานกำมะลอมันไม่ดี แต่พ่อแม่นายก็น่าจะรู้ว่าวัฒนธรรมบ้านเรา เรื่องยังงี้มันเปิดเผยกันไม่ได้นี่นา The Transporter Malfunction (2012)
Arden you the quack who'd make a better duck? Huh.อาร์เดนหมอกำมะลอ ใครจะประหลาดได้เท่านี้อีกละ เอาละถ้าเอกซเรย์ไม่ได้ผล The Name Game (2013)
Somehow the Mayor did get his hands on a crate of military-grade weapons from Camp Kirby.เทศมนตรีกำมะลอนั่น ได้อาวุธไป เป็นอาวุธของทหาร ลังนึงเต็มๆ จากค่ายเคอร์บี้ Crucible (2013)
What I saw for myself was a fake grocery store with a fake fat kid planted right in front of it.สิ่งที่ผมเห็นก็คือ ร้านขายของชำกำมะลอ ที่มีเด็กอ้วนยืนจังก้าอยู่หน้าร้าน The Interview (2014)
You're the one that's infuriating me, you quack!คุณนั่นแหละที่ทำให้ผมโมโห คุณมัน"กำมะลอThe Signal (2014)
"Quack.""กำมะลอThe Signal (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์

English-Thai: Nontri Dictionary
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
parody(n) เรื่องล้อ,การเขียนล้อ,ของเก๊,ของกำมะลอ
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top