Search result for

กำบัง

(42 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำบัง-, *กำบัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำบัง[N] shelter, See also: sheltered place, shield, screen, Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง, Example: เราสร้างเพิงนี้ไว้เป็นที่กำบังยามฝนตกแดดออก
กำบัง[V] cover, See also: shield, veil, make a shelter for, hide, screen, Syn. บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง, Example: สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำบังก. บัง เช่น หาที่กำบังฝน, บังอย่างมิดชิด เช่น กำบังกายเข้าไป.
กำบังน. ช่อดอกไม้.
กำบังน. ชื่อว่านต้นดั่งกระชาย หัวเล็ก ๆ ติดกันดั่งกล้วยไข่ ต้นและใบเขียว เนื้อในขาว ใช้สำหรับเป็นว่านกันภัยในทางลัทธิ และกันว่านร้ายต่าง ๆ, ว่านกั้นบัง ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keep out of sight and stand by for further orders.กำบังตัวไว้เและรอฟังคำสั่ง Lair of Grievous (2008)
I have no choice but to use more lives as a shield.ข้าก็ไม่มีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตพวกเขาเป็นเกราะกำบัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The kids are in the shelter.พวกเด็ก ๆ อยู่ในที่กำบัง 24: Redemption (2008)
Hurry up. Take cover. Take cover.หาที่กำบัง หาที่กำบัง 24: Redemption (2008)
Take cover.หาที่กำบัง 24: Redemption (2008)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับ แต่เขาหลบอยู่ในที่กำบังใกล้ๆ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
So what kind of guy would it have to be?เกราะกำบังตัวคุณคงหนามาก เพราะมันจำเป็นใช่มั้ย The Girlfriend Experience (2009)
Muzzle into the can!รีบเข้าที่กำบังThe Breath (2009)
He was quick. Surprised her.ห้าทุ่ม มันมืด เค้าเลยมีที่กำบัง Cold Comfort (2009)
Oh, sweetie, those aren't to play with, not unless you wanna see someone go completely bonkers.โอ้ เด็กๆ มันไม่เหมาะจะไปเป็นของเล่นหรอกจ้ะ ไม่อย่างน้อยถ้าเธออยากจะเห็นบางคนเต็มไปด้วยโล่กำบังอ่ระ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So when daddy finds out how much I spent, would it be okay if I used you as a human shield?งั้นเวลาพ่อของลูกรู้ว่าแม่ซท้อแจกันนี้มาเท่าไหร่ ลุกให้แม่ใช้ลูกเป็นเกาะกำบังนะ Marry Me a Little (2009)
So, we all took cover... and watched him die.เราเลยเข้าที่กำบัง แล้วดูเค้าตาย Harry Brown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect   FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind   FR: abriter du vent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter out[PHRV] กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
mask[VT] บัง, See also: กำบัง, ปกคลุม, Syn. cover, screen, Ant. expose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
gunpit(กัน'พิท) n. ที่กำบังปืนใหญ่
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่,ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน,ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.

English-Thai: Nontri Dictionary
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
blind(n) ที่บังแสง,ม่านบังตา,ที่กำบัง,ตัวล่อ,นกต่อ
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
lee(adj) ซึ่งกำบังลม,ซึ่งอยู่ใต้ลม,ตามลม
lee(n) ที่กำบังลม,ร่ม,บริเวณใต้ลม
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
mask(vt) สวมหน้ากาก,กำบัง,ปกคลุม,ซ่อน
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top