Search result for

การไล่ออก

(43 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไล่ออก-, *การไล่ออก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm building a workflow of firing techniques.ฉันกำลังสร้างแผนงานสำหรับเทคนิคการไล่ออก Up in the Air (2009)
Of course, but that's not how it laid out.แน่นอน แต่ต้องไม่ใช่ด้วยการไล่ออก You've Got Yale! (2009)
THEY'RE WILLING TO TURN YOUR EXPULSION INTO A SUSPENSION.พวกเขายอมเปลี่ยนจากการไล่ออก มาเป็นการพักการเรียนชั่วคราว อะไรนะคะ? Valley Girls (2009)
And now she's suing the hospital for wrongful termination,และตอนนี้เธอกำลังฟ้องร้องรพ.เราจากการไล่ออกที่ผิด Invasion (2009)
And you betrayed his trust by firing him under false pretenses?ท่านจะทรยศความไว้ใจของเขา โดยการไล่ออกด้วยสาเหตุเท็จหรือไม่ Pilot (2011)
Well, maybe, but, Blair, what is a lifetime of blackmailing authority figures and casting out townies if it doesn't add up to the ability to at least feign a marginal level of happiness at an office party?อาจจะ แต่แบลร์ อะไรที่เป็นสิ่งทำมาตลอดชีวิิตทั้งการแบลคเมลล์ และการไล่ออกจากเมือง The End of the Affair? (2012)
Being expelled works for me.การไล่ออกเป็นทางออกที่ดีที่สุด The Naked Truth (2012)
I need motions to dismiss, compel, strike, and change venue.ผมต้องการดำเนินการไล่ออก,\ บังคับ ยกเลิก, และเปลี่ยนสถานที่ Discovery (2012)
Never filed for unemployment.ไม่มีการไล่ออกสำหรับการว่างงาน Discovery (2012)
It's a hard cast.มันเป็นการไล่ออกที่ยากมากๆ See Ya (2012)
You know, this is shitting unfair dismissal.เธอรู้ไหม นี่เป็นการไล่ออกที่ไม่ยุติธรรมเลย Fire: Part 1 (2013)
Immediate dismissal is mandatory.การไล่ออก มีผลบังคับใช้ทันที Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge   FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การไล่ออกจากสนาม[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām kīlā) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām khaengkhan) FR: expulsion du terrain [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismissal[N] การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge
ejection[N] การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
expulsion[N] การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน), See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน), Syn. dismissal, ejection, purge
relegation[N] การขับไล่, See also: การไล่ออกไป, การเนรเทศ, Syn. exclusion
sack[N] การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
exclusion(เอคซฺคลู'เชิน) n. การกันออกไป,การไล่ออก, See also: exclusionary adj. ดูexclusion
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
exile(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่ออก,ผู้ถูกเนรเทศ
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
proscription(n) การเนรเทศ,การไล่ออก,การห้าม,การเพิกถอนสิทธิ์

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top