Search result for

การโจมตี

(51 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโจมตี-, *การโจมตี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโจมตีทางอากาศ[N] air strike, Example: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซ, Thai definition: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
first strikeการโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a temporary glitch, not an attack, Alissa.เนี่ยเป็นเพียงข้อบกพร่อง ไม่ใช่การโจมตี Dead Space: Downfall (2008)
The kingdom is under attack.อาณาจักรอยู่ภายใต้การโจมตี The Labyrinth of Gedref (2008)
With her as your hostage, they will call off their attack.ถ้าได้เธอเป็นตัวประกัน พวกมันต้องถอนการโจมตีแน่ Destroy Malevolence (2008)
We concentrate our firepower on the bridge super structure, here.และทุ่มการโจมตีไปที่หอบังคับการ ณ ตำแหน่งนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Good, we will maximize our casualties with this attack.ดีมาก ด้วยการโจมตีครั้งนี้ พวกมันจะต้องไม่เหลือ Shadow of Malevolence (2008)
Starting today on training routines, we'll concentrate on an attack strategy.นับจากนี้เราจะต้องฝึกซ้อมทุกวัน โดยจะเน้นไปที่กลยุทธการโจมตี Lancelot (2008)
Now you may have to watch for the feint, so keep your feet moving and only stay in range long enough to land your blow.2 3 4... ลองฝึกการโจมตีเป็นแถวๆไป The Moment of Truth (2008)
The kingdom is under attack.อณาจักรอยู่ภายใต้การโจมตี The Moment of Truth (2008)
There was an explosion, but there was no attack.ที่นั่นมีการระเบิก แต่ไม่มีการโจมตี Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Anne.การโจมตีของสงครามคือ การเสพติดพลังสังหารบ่อยครั้ง The Other Boleyn Girl (2008)
Could it have been an animal attack?มันใช่การโจมตีของสัตว์ป่ารึปล่าว? Day of the Dead (2008)
I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.ผมจะต้องเป็นลูกศิษย์พ่อผม จดจำทุกๆความเคลื่อนไหวของพ่อ ทุกการโจมตีที่เค้าเคยลงมือ Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโจมตี[n.] (kān jōmtī) EN: attack   FR: attaque [f]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī thāng ākāt) EN: air strike   FR: attaque aérienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air raid[N] การโจมตีทางอากาศ, See also: การโจมตีโดยเครื่องบิน
assault[N] การจู่โจม, See also: การโจมตี, การทำร้ายร่างกาย, Syn. attack, charge, onslaught
attack[N] การโจมตี, Syn. assault, charge, strike
barrage[N] การโจมตี, See also: การระดมยิงปืน, Syn. bombardment
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
blitz[N] การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, Syn. bombardment, attack
blitzkrieg[N] การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
bombardment[N] การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, Syn. attack
brunt[N] การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack
counteroffensive[N] การรุกตอบโต้, See also: การโจมตีตอบโต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
bricolen. การโจมตีทางอ้อม,ศรหินโบราณ
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้

English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
lead(n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top