Search result for

การแสดง

(97 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแสดง-, *การแสดง*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำนามการแสดงความเสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแสดง[N] performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
การแสดงตัว[N] appearance, Syn. การปรากฏตัว, Example: การแสดงตัวของเขาทำให้ทุกคนรู้ความจริง, Thai definition: การปรากฏตัวให้เห็น
การแสดงออก[N] expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
การแสดงเจตนา[N] declaration of intention, See also: disclosing one's intention, intention representation, Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย, Example: การแสดงเจตนาของผู้เขียนเรื่องนี้ แสดงด้วยถ้อยคำพูดที่ไม่ปรุงแต่งให้สวยงามนัก เพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจน
การแสดงความยินดี[N] congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุด ๓การแสดงที่ไม่จับเป็นเรื่องราว เช่น ชุดระบำรำฟ้อน ชุดเบิกโรง, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย
ท่า ๒การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้นตามที่กำหนดเป็นแบบไว้ มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ท่ามวยมีท่าจระเข้ฟาดหาง ท่ารำมีท่าพรหมสี่หน้า
ศิลป-, ศิลป์ ๑, ศิลปะการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร.
สารสนเทศการแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feminilism; feminismการแสดงคล้ายเพศหญิง, การแสดงคล้ายตัวเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feminism; feminilismการแสดงคล้ายเพศหญิง, การแสดงคล้ายตัวเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphic representationการแสดงด้วยกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagrammatic representationการแสดงด้วยแผนภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclosure of interestการแสดงทรัพย์สิน (ก่อนเข้ารับตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naval demonstrationการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book exhibition        Book exhibition [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gene expressionการแสดงออกของยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic implicationการแสดงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Air showsการแสดงทางอากาศ [TU Subject Heading]
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Motion picture actingการแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And do you know how great the dramaแล้วเธอรู้รึเปล่าว่าการแสดงที่นี่เจ๋งแค่ไหน New Haven Can Wait (2008)
The opening would have to be open shortly before death.การแสดงอาการอาจสั้นมากก่อนตาย Not Cancer (2008)
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน Emancipation (2008)
Is this how you show your friendship... By bludgeoning him with guilt?นี่คือการแสดงออกถึงมิตรภาพของคุณเหรอ เอาความผิดฟาดหัวเขา? Dying Changes Everything (2008)
Should we cancel on Jae-in Hwang's act?จะเอาไงดีล่ะครับเนี่ย จะยกเลิกการแสดงของ ฮวัง แจ อิน ไหมครับ Scandal Makers (2008)
Up next is Ki-dong Hwang's... Ah, Ki-dong Nam's family.ต่อไปเป็นการแสดงจาก ฮวัง กี อ่อ ไม่ใช่ค่ะ นัม กี ดง Scandal Makers (2008)
Come on, let's do the public performance.มา, เรามาร่วมกันเปิดการแสดงเพื่อชุมชนกันเถอะ Beethoven Virus (2008)
I'll make sure that your public performance gets really exciting.ฉันจะเป็นฝ่ายคอยดูให้แน่ใจว่าการแสดงต่อชุมชนของพวกเธอมันน่าตื่นเต้นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
She was planning a public performance, but she was conned out of 300 million won.เธอวางแผนจะเปิดการแสดงต่อชุมชน แต่เธอกลับถูกหลอกเอาเงิน 300 ล้านวอน Beethoven Virus (2008)
He taught kids on the isolated island of Sicily and had a successful public performance.เขาสอนเด็กๆที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลของซิซิลิ* \ และประสบความสำเร็จกับการเปิดการแสดงที่นั่น \ *เกาะที่อยู่ในอิตาลี ขึ้นชื่อว่ามีโจรชุม Beethoven Virus (2008)
The public performance...การแสดงนั่น.. Beethoven Virus (2008)
Stop working till the public performance, if not then start by taking leave.ให้หยุดทำงานไปจนกระทั่งเปิดการแสดง ไม่งั้นก็เริ่มขอลาพักซะ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงความขอบคุณ[n. exp.] (kān sadaēng khwām khøpkhun) EN: acknowledgement   FR: reconnaissance [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng khwām khit-hen) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view   FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การแสดงคำ[n. prop.] (kān sadaēng kham) EN: representation   FR: représentation [f]
การแสดงตัว[n. exp.] (kān sadaēng tūa) EN: appearance   FR: apparence [f]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng rotyon) EN: motor show   FR: salon automobile [m]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng witthayāsāt) EN: science show   FR: exposition scientifique [f]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng sinkhā) EN: exposition   FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng-øk) EN: expression ; show-off   

English-Thai: Longdo Dictionary
gig(n ) การแสดงเปิดแผ่นเสียงของดีเจ, ปาร์ตี้ เช่น There is a gig in London, 18th April with loads of bands around the UK playing.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgment, appreciation, gratefulness
acknowledgement[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgment
acknowledgment[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgement, appreciation, gratefulness
acknowledgment[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgement
acting[N] การแสดง, Syn. performing, playing
benefit[N] การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
bigotry[N] การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล
binomial[N] การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน
bravado[N] การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
cabaret[N] การแสดงบนเวที (เช่น การเต้นรำ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
buffoonery(n) การเล่นตลก,การแสดงตลก
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj ) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความยินดี
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
表示[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
表現[ひょうげん, hyougen] (n vt) การแสดงออก

German-Thai: Longdo Dictionary
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
heutig(adj adv) ของวันนี้ เช่น heutige Veranstaltungen การแสดงของวันนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top