Search result for

การเลียนแบบ

(41 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเลียนแบบ-, *การเลียนแบบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulationการเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emulationการเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imitationการเลียนแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identificationการเลียนแบบ (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminal emulationการเลียนแบบเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Imitation in childrenการเลียนแบบในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It could be just a copycat...มันอาจเป็นการเลียนแบบ... Slight of Hand (2010)
Imitating a Robin Hood figure who robs government offices and wealthy merchants' homes.การเลียนแบบสัญญลักษณ์โรบินฮูดที่ขโมยของจากบ้าน ข้าราชการและคหบดีผู้มีอันจะกิน Sungkyunkwan Scandal (2010)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
Is a travesty.โครงการเลียนแบบ Inostranka (2011)
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ The Fasting and the Furious (2011)
It's so easy to imitate, you know?การเลียนแบบ มันช่างง่ายเหลือเกิน ว่ามั้ย Friend or Faux (2011)
Yes. Not long ago, wasn't there a case of imitating violent move scenes?ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ มันไม่ได้มีคดีของการเลียนแบบ การใช้ความรุนแรงตามฉากในภาพยนต์เหรอคะ Ojakgyo Brothers (2011)
Derek's murder is an exact replica, except for when he tried to crawl away for help.การฆาตกรรมเดเรคเป็นการเลียนแบบ เว้นแต่ตอนที่เขาพยายามคลานออกมาหาความช่วยเหลือ Out of Control (2012)
There can be no creation before imitation.มันจะไม่มีการสร้างสรรค์ ก่อนการเลียนแบบ Kill Your Darlings (2013)
That in simulating another person's work, the forger cannot resist the temptation to put in something of himself.ในการเลียนแบบผลงานของคนอื่นนั้น ผู้ปลอมแปลงไม่อาจห้ามใจ ไม่ให้ใส่ตัวตนของตนเองลงในงาน The Best Offer (2013)
They're making a copy.พวกมันทำการเลียนแบบ Blood Money (2013)
His impression is what madeการเลียนแบบของเขา Naked (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaism[N] การเลียนแบบคำพูดหรือเทคนิคโบราณ
echo[N] การซ้ำ, See also: การเลียนแบบ, Syn. copy, imitation
imitation[N] การเลียนแบบ, See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, Syn. duplication, emulation, simulation
Leatherette[N] การเลียนแบบให้เหมือนหนัง (เช่นใช้กระดาษหรือผ้าทำ)
mockery[N] การเลียนแบบ, See also: การล้อเลียน, Syn. travesty, parody, lampoon
take-off[SL] การเลียนแบบ, See also: การลอกเลียน
takeoff[N] การเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
ectypen. การสืบพันธุ์,การเลียนแบบ,การทำซ้ำ, See also: ectypal adj.
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน

English-Thai: Nontri Dictionary
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
travesty(n) การล้อเลียน,การเลียนแบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top