Search result for

การเตรียมการ

(29 entries)
(0.3259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเตรียมการ-, *การเตรียมการ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Monstrous. - Ahme.อามี เจ้านายการเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
- The necessary preparations...การเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
The preparations for our undertaking are completedการเตรียมการเรื่องงานของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Wiggy-wiggy jazz. MacMillan Toys.เราจะให้คุณเริ่มจากการเตรียมการ Big (1988)
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
No provisions in the larder, and the cold days drawing ever closer.ไม่มีการเตรียมการในห้องเสบียง และวันคืนอันหนาวเหน็บได้ใกล้เข้ามาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
When I see three objectives, three captains, three ships I do not see coincidence.เมื่อผมเห็นจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง/กัปตัน 3 คน/ยาน 3 ลำ ผมไม่ได้เห็นความบังเอิญ / ผมเห็นการเตรียมการมาอย่างดี The Matrix Reloaded (2003)
But first we have to come to an arrangement.แต่ก่อนอื่น เราต้องการเตรียมการกันก่อน Resident Evil: Apocalypse (2004)
... hasallbeenpreparation for a future that no longer exists.... เป็นการเตรียมการเพื่ออนาคตซึ่งไม่มีอยู่แล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Lukuisat - sairastuneet ja puhtaan veden saatavuus.แต่โดยการเตรียมการ, จำนวน, โรคภัยไข้เจ็บ และตัวแปรของกองทัพ. Kingdom of Heaven (2005)
As represetatives of the host I would expect each and everyone of you...อย่างเช่นการเตรียมการไว้ของเจ้าบ้าน ฉันฝากความหวังไว้กับทุกคน.. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเตรียมการ[n.] (kān trīemkān) EN: preparation   FR: préparation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buildup[N] การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน
countdown[N] การเตรียมการขั้นสุดท้าย (เช่น ก่อนพิธีแต่งงาน)
yeast[N] การเตรียมการอบ, See also: การเตรียมการย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
preparatory(พรีแพ'ระโทรี) adj. เกี่ยวกับการเตรียมการ,เบื้องต้น,เป็นการนำ, See also: preparatorily adv., Syn. introductory
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
予定[よてい, yotei] Thai: การเตรียมการล่วงหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top