Search result for

การสนับสนุน

(54 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสนับสนุน-, *การสนับสนุน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndicalism, criminalการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal syndicalismการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
system supportการสนับสนุนระบบ
งานช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Corporate sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจ [TU Subject Heading]
Performing arts sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแสดง [TU Subject Heading]
Sports sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา [TU Subject Heading]
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Encouraging Yieldingการสนับสนุนให้ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, it's incredible how supportive my dad's been.อืม น่าแปลกใจไหมหล่ะ การสนับสนุนของพ่อฉันหนะ Chuck in Real Life (2008)
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
Ronnie, would you like to hear what I've wrote on my symptom support?Ronnie, คุณต้องการจะได้ยินสิ่ง \ NI've เขียนบนอาการสนับสนุนของฉัน? Gas Pills (2008)
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)
If they leave the separatist alliance, it will go a long way to shortening this war.ถ้าพวกเขาเลิกให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยก สงครามนี้จะจบเร็วขึ้นอีกมาก Destroy Malevolence (2008)
We only focused on gaining the Myung's favor so the government became like thisเราต้องการการสนับสนุนของ มยอง เท่านั้น ทำให้รัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
The news agency is also advocating for the freedom of speech.สำนักข่าวก็ให้การสนับสนุนเพื่ออิสระในการพูด Episode #1.5 (2008)
We're not supposed to go without Mr. Benton.เราจะไม่ได้การสนับสนุนให้เข้าเมืองถ้าไม่มีคุณเบนตัน 24: Redemption (2008)
Then you have no idea who's supplying him?คุณก็เลยนึกไม่ออกว่าใครให้การสนับสนุนเขา 24: Redemption (2008)
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
We were.ผมอุตส่าคิดว่าเรามีการสนับสนุน ทางการเงินพร้อมพรั่ง Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistance[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
backing[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
feminization[N] การสนับสนุนสิทธิสตรี
input[N] การสนับสนุน, See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ, Syn. addition, contribution
logrolling[N] การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion
reinforcement[N] การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support
sanction[N] การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ
straddle[N] การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: การเหยียบเรือสองแคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favourably(adv) อย่างเหมาะ,อย่างชื่นชอบ,โดยการสนับสนุน
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
indorsement(n) การสลักหลัง,การรับรอง,การสนับสนุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
支援[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top