Search result for

การวิจารณ์

(48 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การวิจารณ์-, *การวิจารณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new criticismการวิจารณ์แนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architectural criticismการวิจารณ์สถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Book reviewingการวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Marxist criticismการวิจารณ์มาร์กซิสต์ [TU Subject Heading]
Mass media criticismการวิจารณ์สื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Musical criticismการวิจารณ์เพลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And have you read carefully your review of my work, my conclusion is that it sucks!ถ้าคุณอ่านอย่างละเอียด ผลของการวิจารณ์งานของผม Pathology (2008)
If this doesn't stop your mother-in-law from criticizing your cooking, I will give you a full refund.ถ้านี่ไม่สามารถหยุดแม่ยายคุณ จากการวิจารณ์การทำอาหารของคุณ ฉันยินดีคืนเงินเต็มๆเลยค่ะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
You know, that place is so close to the station and got good reviews for being delicious. And the food...เธอรู้มั๊ย ที่นั่นใกล้กับสถานีและก็ได้รับการวิจารณ์ว่าอาหารดีมากๆ From Me to You (2010)
It's not a criticism, okay?นั้นไม่ใช่การวิจารณ์ โอเคนะ? Cloverdale (2010)
And a thing that I admire about is that Lisi has that courage and audacity, which doesn't mean I think he's right, okay?หรือมันทั้งหมดอาจจะเป็นหน้าอก มีขั้นตอนของการให้และการรับเป็น, การก่อสร้างและการวิจารณ์ที่ทำ ให้การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ Is There a Creator? (2010)
If these people were afraid of public opinion, they wouldn't have let our team members die in vain back then.ถ้าคนเหล่านี้กลัวการวิจารณ์ของประชาชน มันจะไม่ปล่อยให้ทีมพวกเราตายอย่างไร้ประโยชน์ City Hunter (2011)
Yes, unnie.แต่การวิจารณ์ดีเสมอค่ะ เกี่ยวกับบูยองแกก New Tales of the Gisaeng (2011)
Roz approached me with some constructive criticism about your lagging Cheerios!รอซเข้ามาหาผม ด้วยการวิจารณ์ที่แสนสร้างสรรค์ของเธอ ในเรื่องการคุมทีมเชียร์ของคุณ The Spanish Teacher (2012)
Mayhap.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการวิจารณ์ที่เพ้อเจ้อ Glease (2012)
But one fashion faux pas, and the dressing down will last a lifetime.แต่หนึ่งเทรนด์แฟชั่น กับการวิจารณ์ยังคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย Monstrous Ball (2012)
Okay, what is this, my employee review?โอเค,นี่คืออะไร การวิจารณ์งานฉัน? Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิจารณ์[n.] (kān wijān) EN: review   FR: critique [f]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] การโต้แย้ง, See also: การวิจารณ์
condemnation[N] การวิจารณ์อย่างแรง, Syn. censure, denunciation
criticism[N] การวิจารณ์, Syn. caviling, carping
stab[N] การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. severe criticism
stricture[N] การตำหนิอย่างรุนแรง, See also: การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. blame, censure, criticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top