Search result for

การล้าง

(63 entries)
(0.305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การล้าง-, *การล้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้างบาป[N] expiation, Syn. การชดเชยความผิด, การไถ่บาป, Example: การล้างบาปเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิศุทธิ์การล้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genocideการล้างชาติ, การล้างเผ่าพันธุ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake flushingการล้างระบบน้ำมันเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethnic cleansingการล้างเผ่าพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detoxification (Health)การล้างพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Baptismการล้างบาป [TU Subject Heading]
Detoxification (Health)การล้างพิษ (สุขภาพ) [TU Subject Heading]
Developing and developersการล้างและน้ำยาล้างฟิล์ม [TU Subject Heading]
Dishwashingการล้างจาน [TU Subject Heading]
Hand washingการล้างมือ [TU Subject Heading]
Backwashการล้างย้อน [การแพทย์]
Brain Washingการล้างสมอง [การแพทย์]
Chemical Prewashการล้างก่อนด้วยสารเคมี [การแพทย์]
Cleaning Containersการล้างทำความสะอาดภาชนะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Family colonics?*โคลอนนิค การล้างลำไส้เพื่อdetox ร่างกาย* Chuck in Real Life (2008)
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
Chelation's complete.การล้างพิษเสร็จเรียบร้อย Emancipation (2008)
I didn't expect a child to stake her life for revenge.ผมไม่นึกเลยว่าเด็กคนหนึ่งจะกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อการล้างแค้น Death Note: L Change the World (2008)
With a vengeance. Vato loco gotta make a living.พร้อมกับการล้างแค้น เพื่อความอยู่รอดไงล่ะพวก Pilot (2008)
Ma...นี่เป็นการล้างแค้นของข้า.. Goemon (2009)
I will create a world with no fighting.ข้าไม่ได้ต้องการล้างแค้น? Goemon (2009)
We're gonna go up to the mainframe room... initiate a system-wide reformat.แล้วเริ่มการล้างระบบในวงกว้าง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I've been thinking about this whole revenge thing.ผมคิดเสมอว่าเรื่องทั้งหมด เป็นเรื่องของการล้างแค้น I Lied, Too. (2009)
Vengeance.การล้างแค้น Ninja Assassin (2009)
And vengeance keeps you warm at night?และการล้างแค้นทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในเวลากลางคืนมั้ย Law Abiding Citizen (2009)
Vengeance! ?การล้างแค้น ? Law Abiding Citizen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้าง[n.] (kān lāng) EN: rubbing   
การล้างบาป[n. exp.] (kān lāng bāp) EN: expiation   FR: absolution [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainwash[N] การล้างสมอง, See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด
carwash[N] การล้างรถ
footbath[N] การล้างเท้า
lavage[N] การล้าง (อวัยวะ), See also: การชำระล้าง
purgation[N] การล้างบาป
ravage[N] การทำลายล้าง, See also: การล้างผลาญ, Syn. damage, destruction
revenge[N] การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, Syn. avengement, repetition
vengeance[N] การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท, Syn. revenge, retribution, Ant. forgiveness, mercy, reconciliation
wash[N] การชำระล้าง, See also: การล้าง, การซักล้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
cls(ซีแอลเอส) ย่อมาจาก close เป็นคำสั่งหนึ่งมีใช้ทั้งในระบบดอสและระบบวินโดว์ (อยู่ใต้เมนู FILE) ในระบบดอส จะเป็นการล้างสิ่งที่พิมพ์บนจอภาพทั้งหมด ส่วนในระบบวินโดว์ จะมีความหมายว่าปิดการแสดงวินโดว์นั้น
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
elutriatevt. ทำให้บริสุทธิ์โดยการล้างและกรอง, See also: elutriation n. ดูelutriate
lavage(ละวาจฺ') n. การชำระล้าง,การฉีดล้าง,การล้างท้อง,ของเหลวที่ใช้ล้างท้อง pl. lavages
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
purgation(เพอเก'เชิน) n. การถ่ายท้อง,การชำระล้าง,การทำให้บริสุทธิ์,การกวาดล้าง,การล้างบาป

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
brainwash(n) การล้างสมอง
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
purification(n) การทำให้สะอาด,การชำระล้าง,การฟอก,การล้างบาป
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ブレーンウォッシング[bure^n'uosshingu] การล้างสมอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Rache(n) |die, nur Sg.| การล้างแค้น, See also: S. die Revanche

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top