Search result for

การลอย

(37 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลอย-, *การลอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลอยตัว[N] float, See also: floatation, Example: การลอยตัวของเงินบาททำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นมาก, Thai definition: การหมดภาระ, การพ้นข้อผูกพัน, การหมดปัญหายุ่งยาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upwellingการลอยตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal floatationการลอยผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flotation การลอยตัว
การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Ballottementการลอยขึ้นลง,การใช้ปลายนิ้วมือที่แนบชิดกันจิ้มหรือกดเร็วๆ,ก้อนแข็งกลมและคลอนไปมาได้,การใช้ปลายนิ้วจิ้มหรือกดเร็วๆเพื่อตรวจ [การแพทย์]
Flotationการลอยตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To rise you would have me kneel?การลอยสูงขึ้นของท่านทำให้ข้าต้องคุกเข่า? Whore (2010)
- "A boat worth sailing."- "เรือที่ีควรค่าแก่การลอยลำ" Questions and Antlers (2010)
Where would the assassin be?ที่นี่จะมีการลอยสังหารหรือ? Assassin (2010)
My body's just floating along.ร่างกายของฉันพร้อมต่อการลอย God of Study (2010)
I was slowly starting to get sick of playing around.ผมเริ่มเบื่อกับการลอยชายไปวันๆ Episode #1.7 (2010)
I can speed time up, slow it down, varying degrees of levitation.และก็สามารถสั่งเวลาให้เดินเร็วหรือช้า ควบคุมการลอยตัวได้หลายระดับ คือทุกอย่างมันดูไม่น่าเชื่อ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Now down to business.นายจะได้อะไรจากการลอยแพเลนเนิร์ด The Bus Pants Utilization (2011)
That sounds like classic water burial, right?ฟังดูเหมือนพิธีศพโดยการลอยน้ำใช่ไหม Today I Do (2011)
Most water burials are exclusively done by females.พิธีศพโดยการลอยน้ำส่วนใหญ่ จะทำโดยผู้หญิง Today I Do (2011)
Screw accuracy.และการลอยตัวได้อีกสองเท่า ตีแต้มฮาโรลด์กระจุย The Dig (2011)
Shine up your spuds, folks.ฉนั้น ผมจะอยู่ที่นี่กับเขา และช่วยเขาทำMRI. ตากหัวมันฝรั่งของคุณ พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย เราจะเริ่มการยิง สำหรับการลอยตัวในอากาศ The Dig (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลอย[n.] (kān løi) EN: flying   
การลอยตัว[n.] (kān løitūa) EN: float   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flotation[N] การลอยอยู่ในน้ำ
suspension[N] การลอยตัวของอนุภาคในของเหลว, Syn. dispersion of particles
updraft[N] การลอยตัวขึ้นของก๊าซ
uprise[N] การลอยหรือเลื่อนขึ้น, Syn. ascent, rise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
leeway(ลี'เว) n. การลอยของเรือหรือเรือบิน เนื่องจากลมที่เบนห่างจากทิศทางที่กำหนดไว้,มุมเบี่ยงเบนของการลอยดังกล่าว,เวลาเพิ่มเติม,สิ่งเพิ่มเติม,เวลาที่ล้าหลัง,ระยะที่ล้าหลัง, Syn. scope
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
flow(n) การไหล,การลอย,สายน้ำ,กระแสน้ำ,ความคล่องตัว,การมีประจำเดือน
leeway(n) การลอยเรือ
natation(n) การลอยน้ำ,การว่ายน้ำ
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
uprising(n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top