Search result for

การลบ

(44 entries)
(0.2063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลบ-, *การลบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtractionการลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chamferการลบมุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
de-seamingการลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
erasure of criminal recordการลบล้างทะเบียนอาชญากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrilegeการลบหลู่สิ่งเคารพทางศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substractionการลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก Sex and Violence (2009)
Nor in assuaging your guilt over my father's death.และไม่สนใจกับการลบล้างความผิดของคุณที่ทำให้พ่อผมตาย You've Got Yale! (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Imagine the effect delete of years of pollution.จินตนาการถึงผลของการลบล้างมลพิษที่สะสมมานานปี Astro Boy (2009)
Yes, because that was major disrespect. - Just keep walking and pray... no one calls a cop.ใช่ นั่นเป็นการลบหลู่อย่างรุนแรง และผิดกฎหมาย Sex and the City 2 (2010)
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
So what the hell is a tachyon wipe?แล้วการลบล้างเตคิออนคืออะไรล่ะ? Countdown (2010)
- by a tachyon wipe?- "การลบล้างเตคิออน"? Countdown (2010)
And erased my memory, But there's this other part of me that's glad.และการลบความทรงจำของผม แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งของผมที่รู้สึกดีใจ Miss Mystic Falls (2010)
To erase-ต้องการลบ... Live Free or Twihard (2010)
He's teaching me about real conspiracies by erasing his existence!โดยการลบตัวตนของเขา! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Humiliation...การลบหลู่ดูหมิ่น A Humiliating Business (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลบ[n.] (kānlop) EN: subtraction   FR: soustraction [f]
การลบล้าง[n.] (kān loplāng) EN: repudiation   
การลบเลือนไป[n. exp.] (kān lopleūoen pai) FR: affacement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deletion    [N] การตัดออก, See also: การลบออก, การขีดฆ่า
refutation    [N] การลบล้าง, See also: การคัดค้าน, การโต้แย้ง
sacrilege    [N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation
subtraction    [N] การหักออก, See also: การลบออก, Syn. deduction, diminution, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi)
eprom(อีพร็อม) ย่อมาจาก erasable programmable read-only memory แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้และลบได้ หมายความถึงชิป (chip) ชนิดหนึ่งใช้เก็บข้อมูลหรือลบทิ้งได้ แต่การเก็บหรือการลบข้อมูลในนั้นต้องใช้แสงอุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) เท่านั้น หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า ดู EEPROM และ PROM ประกอบ
erasure(อีเร'เ?อะ) n. การลบออก,รอยลบ
expunction(อิคซฺพังคฺ'เชิน) n. การลบออก,การถูออก,การเช็ดออก,การลบล้าง,การทำลาย
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver

English-Thai: Nontri Dictionary
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
subtraction(n) การถอน,การลบ,การชัก,การหัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
面取り[面取り, ] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top