Search result for

การระบุ

(35 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การระบุ-, *การระบุ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identificationการระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identificationการระบุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
identificationการระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of errorsการระบุข้อผิดพลาด (ในคำพิพากษาของศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member, naming aการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naming a memberการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fan designationการระบุพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic specificationการระบุมูลฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
file identificationการระบุแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file label] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Content designationการระบุเนื้อหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now the particular bank has been identified, the story will be all over the news.แล้วตอนนี้ก็มีการระบุชื่อธนาคารไปแล้ว เรื่องราวก็จะเป็นข่าวใหญ่โตไปกันใหญ่ The Bank Job (2008)
Determining what strain this is will help inform who's responsible.การระบุเชื้ัอได้ ช่วยให้เราหาตัวคนที่ทำ Amplification (2009)
To identifying him.ในการระบุตัวตนของเขา Amplification (2009)
The trouble was caused by a system error brought about when two identical accounts were accidentally generated.สาเหตุของปัญหานี้ได้รับการระบุว่า ระบบได้เกิดความผิดพลาดเมื่อบังเอิญสร้าง แอคเค้าท์ที่เหมือนกันขึ้นมา 2 ตัวพร้อมกัน Summer Wars (2009)
If you still have the medical records, it would be very helpful in positively identifying the victims.ถ้าคุณยังมีบันทึกทางแพทย์ มันก็จะ ช่วยได้อย่างมากในการระบุตัว เหยื่อเคราะห์ร้าย Harbingers in a Fountain (2009)
Anything that might help us I.D. our tattooed friend?อะไรก็ตามที่พอช่วยเราได้ ในการระบุตัวรอยสักนั่น? Playing Cards with Coyote (2009)
Agent Morgan, we've identified this morning's victim.เอเจ้นท์มอร์แกน เราทำการระบุตัวเหยื่อเมื่อเช้านี้ได้แล้ว The Performer (2009)
You want to file a report, you're going to need a witness.นายต้องการระบุในเอกสาร ว่านายต้องการพยาน Pilot (2010)
Well, given that women in those times were expected to be virgins on their wedding days, that's reasonable.อืมม การระบุว่าผู้หญิง ในยุคสมัยนั้น ถูกคาดหมายว่ายังบริสุทธิ์อยู่ ก่อนที่จะถึงวันแต่งงานนั่น ฟังดูมีเหตุผลทีเดียว The Witch in the Wardrobe (2010)
We documented everything for identification.เราเก็บทุกอย่างเพื่อเป็นการระบุตัว Exit Wounds (2010)
It's made I.D.Ing the victims that much harder.ทำให้การระบุตัวตนของเหยื่อ ยากขึ้นไปอีก Rite of Passage (2010)
But, at the risk of stating the obvious, you're insane. Okay?ที่เสี่ยงต่อการระบุชัดเจนว่าคุณบ้า เอาล่ะ? We Bought a Zoo (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumeration[N] การแจกแจง, See also: การระบุ, การจาระไน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ,การกำหนด,เงื่อนไข,เงื่อนบังคับ,สัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด, Syn. provision,condition

English-Thai: Nontri Dictionary
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
stipulation(n) ข้อกำหนด,การวางเงื่อนไข,การระบุ,ข้อตกลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top