Search result for

การรบ

(65 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรบ-, *การรบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรบทัพจับศึก[N] fighting in the war, See also: going to war, making war, fighting a battle, Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางเมืองการรบกันเองในเมือง เรียกว่า ศึกกลางเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bioturbationการรบกวนตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guerrilla warfareการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, guerrillaการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromagnetic interferenceการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air warfareการรบทางอากาศ [TU Subject Heading]
Amphibious warefareการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก [TU Subject Heading]
Ardennes, Battle of the, 1944-1945การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985 [TU Subject Heading]
Battlesการรบ [TU Subject Heading]
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Harlem Heights, Battle of, N.Y., 1776การรบที่ฮาร์เลม ไฮทส์, นิวยอร์ก, ค.ศ. 1776 [TU Subject Heading]
Iwo Jima, Battle of, Japan, 1945การรบที่อิโว จิมา, ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1945 [TU Subject Heading]
Lexington, Battle of, 1775การรบที่เลกซิงตัน, ค.ศ. 1775 [TU Subject Heading]
waveคลื่น, การรบกวนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางหรืออวกาศ  เช่น คลื่นเสียงเกิดจาการสั่นของวัตถุในอากาศ แล้วถ่ายโอนพลังงานผ่านอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've never seen interference like this.ผมไม่เคยเห็นการรบกวนอย่างนี้มาก่อน Dead Space: Downfall (2008)
This interference is rising from the planet.การรบกวนมาจากดาวสัญลักษณ์ Dead Space: Downfall (2008)
He likes to re-enact the Battle of Cypress.เขาชอบที่จะออกกฎซ้ำ การรบของไซเปรส The Itch (2008)
There's too much interference sir. We've lost 'em.มีการรบกวนมากเกินไปครับท่าน เราขาดการติดต่อกับเขา Rising Malevolence (2008)
He's still programmed with our tactics and base locations?มันมีทั้งแผนการรบ และที่ตั้งฐานของเราอยู่? Downfall of a Droid (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
The battle was pretty rough on my men.การรบนี่คร่าชีวิตพวกเราไปหลายคน Shadow of Malevolence (2008)
If you will excuse me, I must prepare for the coming battle.ขอโทษทีนะ ข้าต้องไปเตรียมพร้อมสำหรับการรบที่จะมาถึงน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)
And I know how to fight. But you-you can't.ส่วนข้าก็รู้วิธีการรบ แต่.. The Moment of Truth (2008)
Matthew!ถ้าเขาไม่สอนเราเรื่องการรบ เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรบ[n.] (kān rop) EN: battle   FR: bataille [f] ; guerre [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop thap jap seuk) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การรบ, Syn. battle, combat, fighting
battle royal[N] การรบหรือต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกา, See also: (คำเป็นทางการ เป็นภาษาวรรณกรรม)
bother[N] การรบกวน, Syn. nuisance
chafe[N] การรบกวน, Syn. annoyance, irritation, vexation
disturbance[N] การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ
guerilla[N] กองโจร, See also: การรบแบบกองโจร, Syn. underground soldier, resistance fighter
guerrilla[N] กองโจร, See also: การรบแบบกองโจร, Syn. underground soldier, resistance fighter
importunity[N] การรบเร้า (คำทางการ), See also: การเรียกร้องไม่หยุด, การเซ้าซี้, Syn. persistence, petition, request
molestation[N] การรบกวน, See also: การรุกราน, Syn. abuse
nag[N] การรบกวน, See also: การกวนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
harassment (n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี
See also: S. annoyance, vexation, irritation,,

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top