Search result for

การย่าง

(27 entries)
(0.2327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การย่าง-, *การย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย่าง[N] roasting, See also: broiling, grilling, Syn. การปิ้ง, การเผา, Example: การย่างเนื้อสเต็กมีหลายแบบ คือ สุกมาก สุกปานกลาง และไม่สุก แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภค, Thai definition: การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
การย่าง[N] walk, See also: amble, stepping (on), tread, Syn. การเดิน, Thai definition: การยกเท้าก้าวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torrefactionการย่าง, การอังไฟให้แห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be silly. I got pork roast for dinner.อย่าโง่ ผมได้รับการย่างหมูสำหรับอาหารค่ำ The Birdcage (1996)
R.L. and Lincoln are out there grilling the corn.R.L. และ Lincoln อยู่ข้างนอกนั่น\การย่างบนตะแกรงข้าวโพด Black Snake Moan (2006)
The fed looking into the club is grilling sausages?เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาสืบเรื่องของคลับ คือการย่างไส้กรอกงั้นเหรอ Giving Back (2008)
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง Frost/Nixon (2008)
Yeah. good for chicken, uh...ใช่เหมาะกับการย่างไก่ Connect! Connect! (2009)
Well, it's just that grilling is such a manly pastime.แหม มันก็เพียงแค่ว่า การย่างบาบีคิว มันเป็นกิจกรรมของผู้ชายเค้าทำกัน Connect! Connect! (2009)
My problem is, all these motives were a long time cooking, right?กลายเป็นการย่าง จนไหม้เกรียมได้อย่างไง? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Runners are at first and second in the third. No score.[ขั้นตอนสุดท้ายคือการย่างปลา] Our Family Wedding (2010)
"who killed and dismembered his victims, and then barbecued and ate their ribs.""มีคนฆ่าและหั่นศพเป็นชิ้นๆ แล้วทำการย่างและกินซี่โครง" The Death of the Queen Bee (2010)
Enjoy the roast, mom.สนุกกับการย่างนะแม่ Weekend at Bobby's (2010)
And as February approaches, we need to find waysและนี่คือการย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ พวกเราต้องหาหนทาง Damien Darko (2011)
Also footwork is the foundation of martial arts.แม้ว่าการย่างเท้าจะเป็นพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ Warrior Baek Dong-soo (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbecue[N] การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbie[N] บาร์บีคิว, See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, Syn. barbecue
stalk[N] การเดินอาดๆ, See also: การย่างสามขุม, Syn. swagger, strut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
baking(เบ'คิง) n. การปิ้งขนมปัง,การย่าง,การอบ
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
gait(เกท) {gaited,gaiting,gaits} n. ท่าทางการเดิน,ท่าทางการย่างก้าว,ท่าทางการวิ่ง,ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing
gaited(เก'ทิด) adj. ซึ่งมีท่าทาง เฉพาะของการเดิน (การย่างเท้าและการวิ่ง)
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule

English-Thai: Nontri Dictionary
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง
gait(n) การย่างก้าว,ท่าเดิน,การเดิน,การก้าวเดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top