Search result for

การยกเลิก

(54 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยกเลิก-, *การยกเลิก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recissionการยกเลิก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก (กฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrogationการยกเลิก, การบอกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war risk cancellationการยกเลิกการเสี่ยงภัยสงคราม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
derogationการยกเลิกบทกฎหมายเพียงบางส่วน [ดู abrogation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deregulation การยกเลิกกฎระเบียบ
กระบวนการยกเลิกกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายและมิใช่กฎหมายโดยตรงของรัฐ เพื่อการปล่อยเสรีแก่เอกชนให้ดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจ ที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในสาขาเศรษฐกิจที่รัฐเห็นว่าได้พัฒนาไปมากแล้ว และเห็นควรที่จะยกเลิกกฏระเบียบต่างๆ ที่ได้ครบคลุมไว้แต่เดิมลง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นให้สาขาเศรษฐกิจนั้นๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การยกเลิกระเบียบการห้ามนำเข้ารถยนต์ของไทย การยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมการนำเงินออกนอกประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His only other alternative is to abandon his path.อีกทางเลือกคือการยกเลิกการเดินทาง Breaking and Entering (2008)
I gave them your reason for calling offผมแจ้งการยกเลิกโจมตีไป Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์ Law Abiding Citizen (2009)
I've paid my monthly premium for 10 years without so much as a cold and now that I'm actually sick, you're gonna deny my coverage?ฉันจ่ายค่าประกันมาเป็น 10 ปี ไม่เคยป่วยเลย ตอนนี้ผมป่วยจริง ผมต้องการยกเลิกประกัน Saw VI (2009)
I can't believe we're all here On a saturday night.มีการยกเลิกโต๊ะจองในร้านอาหารกันเพียบเลย Carrnal Knowledge (2009)
This is about throwing out a case?นี่มันเกี่ยวกับการยกเลิกคดีใช่ไหม Fa Guan (2009)
"and payment for services rendered negates amateur status,"และการรับเงินค่าจ้าง ถือเป็นการยกเลิกสถานะทีมสมัครเล่น Mattress (2009)
This was nothing less than a complete abrogation of our agreement.มันไม่มีอะไรมากไปกว่า การยกเลิกข้อตกลง ของทางเราไปอย่างสิ้นเชิง There Is No Normal Anymore (2009)
Abrogation? Nice.การยกเลิกรึ? There Is No Normal Anymore (2009)
You gave her a chance to withdraw.ท่านให้โอกาสนางในการยกเลิก The Sins of the Father (2009)
Hold on.- เบ็นเน็ตต์ - เราต้องการยกเลิก ยกเลิกเดี๋ยวนี้ Edge of Darkness (2010)
Without wiping her imprint off of the stone.โดยปราศการยกเลิกการเชื่อมต่อของหินสื่อสาร Sabotage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation   FR: annulation [f]
การยกเลิกการควบคุม[n. exp.] (kān yokloēk kān khūapkhum) EN: release   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abortion[N] การยกเลิก
backdown[N] การยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม, Syn. retraction
cancel[N] การยกเลิก, Syn. cancelation, cancellation
cancelation[N] การยกเลิก, Syn. cancel, cancellation
cancellation[N] การยกเลิก, Syn. cancel, cancelation
defeasance[N] การยกเลิก, See also: การทำให้เป็นโมฆะ, การเพิกเฉย
nihilism[N] การยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหาร, See also: ความเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า โดยเฉพาะทางศาสนาหรือหลักศีลธรรม
quittance[N] การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย
recall[N] การยกเลิก, See also: การเพิกถอน, Syn. cancellation, withdrawal
recision[N] การยกเลิก, See also: การเพิกถอน, Syn. cancellation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
pallinode(แพล'ละโนด) n. การยกเลิกคำพูดก่อน ๆ
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
recision(รีซิส'เ?ิน) n. การยกเลิก,การเพิกถอน

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
disuse(n) การยกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
permaban (slang ) การยกเลิกอย่างถาวร,ใช้ไม่ได้ตลอดกาล (ย่อมาจาก permanently ban) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top