Search result for

การมุ่ง

(20 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การมุ่ง-, *การมุ่ง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specialismการมุ่งเฉพาะวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
It'll mean more money, and, I got to be honest, maybe more of a time commitment.มันจะหมายถึงเงินได้มากขึ้น และผมจะซื่อสัตย์อาจจะมากกว่าการมุ่งมั่นเวลา Revolutionary Road (2008)
Nature's Grim Reaper and symbol of lethal purpose.มัจจุราชเดินดิน\ สัญลักษณ์การมุ่งเอาชีวิต G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Right now, the PR team is working busily with the press to...ตอนนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กำลังยุ่งกับการมุ่งไปทาง... Episode #1.1 (2009)
The defense will want to put the focus on Pearson, because they can't prove it wasn't Alex.ทนายจำเลยต้องการมุ่งประเด็น ไปที่เพียร์สัน เพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อเล็กซ์ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Now, we've been concentrating on the game, not the risk.ขณะนี้เราได้รับการมุ่งเน้นที่เกม, not ความเสี่ยง Death Race 2 (2010)
Always with greater goals.ในการมุ่งสู่เป้่าหมาย Batman: Under the Red Hood (2010)
You understand that moving forward, we deal with the fact that my mother does not approve of you?เสร็จสิ้น เธอเข้าใจว่าการมุ่งไปข้างหน้า The Zazzy Substitution (2010)
I'm heading out to the construction site for a look, and I'll call you when I get back to the office.ฉันต้องการมุ่งตรงไปที่จัดงานก่อน และตอนฉันกลับมาถึงออฟฟิต ฉันจะโทรหาเธอน่ะ Episode #1.12 (2010)
Of course. The hope of love to come.ใช่สิ การมุ่งหวังในความรัก A Place in This World (2012)
Section 20 a clean bill of health because anyone seriously contemplating shutting down a unit of soldiers this dedicated and this committed is a fucking...หน่วย 20 ไม่มีความผิด เพราะว่าทุกคน ใคร่ครวญในการปิดหน่วยงานของทหาร การทุ่มเทและการมุ่งมั่นนี้มันโคตร.. Vengeance, Part 1 (2012)
No. I swore off men. I just wanted to focus on myself.ไม่ ฉันสาบานพอกันกับผู้ชาย ฉันแค่ต้องการมุ่งเน้นไปที่ตัวเองบ้าง Portrait of a Lady Alexander (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentration[N] การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
hostility[N] ความเป็นศัตรู, See also: การมุ่งร้าย, Syn. animosity, antagonism, enmity, Ant. friendliness
malignity[N] การมุ่งร้าย, See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
objectivism[N] การมุ่งในเรื่องของวัตถุ
self-aggrandizement[N] การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top