Search result for

การฟ้องร้อง

(41 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฟ้องร้อง-, *การฟ้องร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟ้องร้อง[N] accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
litigationการฟ้องร้องคดี, การเป็นความ, คดีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I bet you 1,000 pula your claim will not be successful.ฉันพนันกับนาย1,000ปูล่า\ การฟ้องร้องจะไม่ประสบความสำเร็จ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Turns out she's pulled this stunt in the workplace before, litigious little weasel.กลับกลายเป็นว่าเธอยกเลิกการฟ้องร้อง ในที่ทำงานก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอยอมความ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You'll get your shot to prosecute him.คุณน่าเล่นงานเค้าด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดี I Lied, Too. (2009)
They've had more than 200 lawsuits filed against them in the past three years?มีมากกว่า 200 แฟ้มคดีที่มีการฟ้องร้อง ในสามปีผ่านมา I Knew You Were a Pig (2009)
The claim my client made, the subject of this suit, is the murder of Christine Purcell.ที่ลูกความผมพูดคือประเด็นของการฟ้องร้องนี้ คือการฆาตรกรรมคริสติน เพอเซล A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I have restless shareholders and a goddamn lawsuit against me.ผมมีผู้ถือหุ้นที่หงุดหงิดและการฟ้องร้องที่ต่อต้านผมอยู่ New York Sucks (2009)
This is my first alleged offense, and the prosecution has not presented one single piece of evidence against me.นี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกกล่าวหาว่าทำความผิด และการฟ้องร้องก็ไม่เห็น มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับผม Law Abiding Citizen (2009)
I'm gonna represent him, and I guarantee there's gonna be some unexpected problems with the prosecution's case.ฉันเป็นตัวแทนเขาและฉันรับรองว่า ฉันไม่เกิดปัญหาที่คาดไม่ถึง กับการฟ้องร้องคดี Better Call Saul (2009)
FIND OUT WHAT WENT RIGHT AND WHAT WENT WRONG WITH THEIR APPROACH.ไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นในการฟ้องร้อง Soul Mates (2009)
As prosecutors get ready to probe the Shinhwa Group, the chairman of the company, who is currently in China, is known to be seriously ill.กำลังดำเนินการฟ้องร้อง ผู้บริหารชินฮวากรุ๊ป GU Bon Hyun ล้มป่วยขณะที่อยู่ที่ประเทศจีน Episode #1.12 (2009)
You don't need me to tell you the damage that your criminal prosecution will do to this country.ท่านไม่ต้องให้ผมบอกถึงความเสียหาย ที่เกิดจากการฟ้องร้องท่าน ที่จะมีต่อประเทศ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
The reappearance of my mother, the lawsuit-- it's all been part of an elaborate ruse to get me to sign over my hotel to Elizabeth.การกลับมาของแม่ฉัน การฟ้องร้อง-- ทั้งหมดนี่ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนอันซับซ้อน เพื่อที่จะให้ฉันเซ็นชื่อ โอนโรงแรมให้เอลิซาเบธ The Empire Strikes Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   

English-Thai: Longdo Dictionary
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
incrimination[N] การฟ้องร้อง, See also: การกล่าวโทษ, Syn. accusation, charge, inculpation
litigation[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดี
prosecution[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance
suit[N] การฟ้องร้องคดี, See also: คดี, ฎีกา, Syn. lawsuit, prosecution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
lawsuit(ลอ'ซูท) n. การฟ้องร้องคดี, Syn. suit
litigation(ลิททะเก'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
裁判[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
起訴[kiso] (n) การฟ้องร้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top