Search result for

การพุ่ง

(31 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพุ่ง-, *การพุ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพุ่ง[N] focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ
การพุ่ง[N] hurl, See also: cast, pitch, throw, fling, Syn. การซัด, Thai definition: การซัดของยาวๆ เช่นหอกออกไป, การปล่อยออกไปโดยตรง เช่น การพุ่งตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right now i need to focus on finding who did this.ตอนนี้ฉันต้องการพุ่งเป้าหาว่าใครเป็นคนทำ Dirty Harry (2009)
That would be consistent with the arterial spurt.ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่ง กระจายของรอยเลือด A Night at the Bones Museum (2009)
From what we'd expect from this collision.จากการพุ่งชนนี่ The Pirate Solution (2009)
That swan dive of Sam's was a thing of beauty.การพุ่งหลาวลงไปของแซม เป็นอะไรที่สวยงาม Weekend at Bobby's (2010)
From crashing into the president's compound.จากการพุ่งชนไปยัง บริเวณบ้านของท่าน ปธน. Protect Them from the Truth (2010)
- Happy to meet you. - Thank you, sir.เพราะการพุ่งชนของอุกาบาต ฉันคิดว่านะ Battle Los Angeles (2011)
Impact detected.ตรวจพบการพุ่งชนครับ Transformers: Dark of the Moon (2011)
We have impact confirmed. Contact at 2250 GMT.ยืนยันการพุ่งชน\ เมื่อ 22.50 GMT Transformers: Dark of the Moon (2011)
Our astronauts investigated a crashed alien ship.เราตรวจพบการพุ่งชน ของยานอวกาศ Transformers: Dark of the Moon (2011)
This focus on reproductive organs could also indicate a deep-seated sense of self-loathing.การพุ่งเป้าไปที่อวัยวะสืบพันธุ์ อาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆ ที่เกลียดตัวเอง Profiling 101 (2012)
There's not a great big spurt of blood and you go flying backwards.ไม่มีการพุ่งกระฉูดของเลือด และคุณไม่ได้กระเด็นไปข้างหลัง His Last Vow (2014)
Because, if she would just give up a little ass, then maybe you wouldn't be killing your relatives with your money shot.เพราะถ้าหล่อนยอมให้แกแอ้มสักหน่อย แกคงไม่ต้องฆ่าญาติ ด้วยการพุ่งปรี๊ดของแกหรอ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dive[N] การพุ่งลงน้ำ, Syn. lunge, plunge, nosedive
flight[N] การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ, See also: การพุ่งตัวของวัตถุ
lunge[N] การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
onrush[N] การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรุนแรง, See also: การพุ่งโถมไปข้างหน้า, Syn. charge
plunge[N] การพุ่งลงไปในน้ำ, Syn. dive
spurt[N] การพุ่งออกมา, See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด, Syn. jet, squirt, outbreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
jaculatevt. ขว้าง,พุ่ง, See also: jaculation n. การขว้าง,การพุ่ง
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
ejaculation(n) การอุทาน,การพุ่งออกมา
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top