Search result for

การผ่าตัด

(65 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผ่าตัด-, *การผ่าตัด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foraminotomyการผ่าตัดขยายรูประสาทผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strumectomyการผ่าตัดคอพอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glossoplastyการผ่าตัดตกแต่งลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychectomyการผ่าตัดถอดเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrostomyการผ่าตัดทำรูเปิดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerostomyการผ่าตัดทำรูเปิดเปลือกลูกตา, การผ่าตัดทำรูเปิดส่วนตาขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithocystotomyการผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolithectomy; pancreatolithotomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolithotomy; pancreatolithectomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreolithotomy; pancreatolithectomy; pancreatolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cholecystectomyการผ่าตัดถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Cholecystectomy, Laparoscopicการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดีทัศน์ [TU Subject Heading]
Corneal transplantationการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา [TU Subject Heading]
Coronary artery bypassการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส [TU Subject Heading]
Nephrostomy, Percutaneousการผ่าตัดนิ่วไตโดยการส่องกล้องผ่านรูผิวหนังบริเวณเอว [TU Subject Heading]
Transurethral resection of prostateการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Vitrectomyการผ่าตัดวุ้นตา [TU Subject Heading]
Abdominal Surgeryการผ่าตัดหน้าท้อง, การผ่าตัดช่องท้อง [การแพทย์]
Abdominoplastyการผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง [การแพทย์]
Acetabuloplastyการผ่าตัดตกแต่งเบ้าข้อตะโพก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll wake her from the coma after the operation.เราปลุกเธอจากโคม่าหลังการผ่าตัด Birthmarks (2008)
By the way, the surgery was not routine, the patient stopped breathing, and you missed a differential.อีกอย่างหนึ่ง การผ่าตัดไม่ปกติ คนไข้หยุดหายใจ Lucky Thirteen (2008)
Dr. House explained to you that all surgeries carry risk?หมอเฮาส์อธิบายความเสี่ยง ในการผ่าตัดให้เธอฟังหรือยัง Joy (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
I didn't want you to have a bad shock while you were recovering from surgery.ฉันไม่ต้องการให้คุณมีอาการช็อคที่ร้ายแรง ขณะที่เรากำลังทำการผ่าตัด The Itch (2008)
I think we should do the surgery in his house like we planned.ฉันคิดว่าเราคงต้องทำการผ่าตัดที่บ้านเขา เหมือนที่เราวางแผน The Itch (2008)
Well, then one of us wasn't paying attention because i thought that surgery thing was just a trick.เพราะฉนั้นหนึ่งในพวกเรา ต้องไม่ทำตัวดูว่าใส่ใจจนเกินไป เพราะฉันคิดว่าการผ่าตัด เป็นแค่กลอุบายแบบหนึ่ง The Itch (2008)
Same reason you DDI the surgery.ด้วยเหตุผลเดียวกับที่คุณ DDI การผ่าตัด The Itch (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
- She's got a neurological problem. - Surgical complication?เธอมีปัญหาเรื่องระบบประสาท การผ่าตัดซับซ้อนมาก Dying Changes Everything (2008)
We can do this without him. Maybe something happened during the surgery.เรารักษาได้ โดยไม่มีเขา บางทีอาจมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery   FR: opération (chirurgicale) [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat yai) EN: major surgery   FR: intervention chirurgicale importante [f]
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat saiting) EN: appendectomy   FR: appendicectomie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graft[N] การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), See also: การผ่าตัดปลูกอวัยวะ, Syn. graff, grafting, scion
hysterotomy[N] การผ่าตัดมดลูก, See also: การผ่าตัดหน้าท้องในการคลอดลูก
incision[N] การผ่าตัด, See also: ศัลยกรรม, Syn. surgery
keyhole surgery[N] การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
laser surgery[N] การผ่าตัดที่ใช้แสงเลเซอร์
mastectomy[N] การผ่าตัดเอาเต้านมออก, Syn. lumpectomy
nose job[N] การผ่าตัดจมูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การทำศัลยกรรมจมูก
open-heart surgery[N] การผ่าตัดหัวใจ
operation[N] การผ่าตัด, See also: การศัลยกรรม
section[N] การผ่าตัด (ทางการแพทย์), See also: การตัด, Syn. operation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
vivisect(วิฟ'วิเซคทฺ) vt.,vi. ผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา,ชำแหละ,กระทำศัลยกรรม., See also: vivisector n. vivisection (วิฟ'วิเซค'เชิน) n. การผ่าตัด (ร่างของสัตว์) ,การชำแหละ,ศัลยกรรม,การผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา. vivisectional adj. vivisectio

English-Thai: Nontri Dictionary
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
surgical(adj) เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
性転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

German-Thai: Longdo Dictionary
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top