Search result for

การผ่า

(85 entries)
(0.1928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผ่า-, *การผ่า*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่า[N] slitting, See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving, Syn. การตัด, การหั่น, Example: ฉันเรียนการผ่าฟืนจากปู่ของฉัน, Thai definition: การทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า
การผ่าเหล่า[N] mutation, Example: ทฤษฎีการผ่าเหล่า (mutation) ในชีววิทยาเป็นตัวอย่างของการเกิดสิ่งใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทาลน์การผ่า, การฉีก.
สัญจรการผ่านไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyelotomyการผ่ากรวยไต [มีความหมายเหมือนกับ pelviotomy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratotomyการผ่ากระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternotomyการผ่ากระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrotomyการผ่ากระดูกใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caecotomy; cecotomy; typhlotomyการผ่ากระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecotomy; caecotomy; typhlotomyการผ่ากระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhlotomy; caecotomy; cecotomyการผ่ากระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrotomyการผ่ากระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cystotomy; vesicotomyการผ่ากระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicotomy; cystotomyการผ่ากระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Cholecystectomyการผ่าตัดถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Cholecystectomy, Laparoscopicการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดีทัศน์ [TU Subject Heading]
Corneal transplantationการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา [TU Subject Heading]
Coronary artery bypassการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส [TU Subject Heading]
Keratomileusis, Laser In Situการผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Nephrostomy, Percutaneousการผ่าตัดนิ่วไตโดยการส่องกล้องผ่านรูผิวหนังบริเวณเอว [TU Subject Heading]
Transurethral resection of prostateการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Vitrectomyการผ่าตัดวุ้นตา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
Which I wanted to prove today by cutting the shark open...เเละผมก็อยากจะพิสูจน์วันนี่ โดยการผ่าท้องมัน... Jaws (1975)
The heart is ready for surgery.หัวใจพร้อมสำหรับการผ่าตัดแล้ว Airplane! (1980)
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
youwouldget a chance see me in action. that would be wonderful.- คุณได้เห็นการผ่าตัดของผมแน่นอน Spies Like Us (1985)
Greenbaum through an operation, I get very depressed.หลังการผ่าตัดอันประณีต ผมจะเครียดมาก Spies Like Us (1985)
all right. let us begin the operation.งั้นเราจะเริ่มการผ่าตัด Spies Like Us (1985)
That would have to be knee surgery.คงจะเป็นการผ่าตัดที่หัวเข่า Mannequin: On the Move (1991)
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี? In the Name of the Father (1993)
You wanna do an operation with just the two of us?นายต้องการผ่าตัด โดยมีแค่เราสองคนเนี่ยนะ Junior (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery   FR: opération (chirurgicale) [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat yai) EN: major surgery   FR: intervention chirurgicale importante [f]
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat saiting) EN: appendectomy   FR: appendicectomie [f]
การผ่าเหล่า[n.] (kān phālāo) EN: mutation   FR: mutation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodletting[N] การผ่าเอาเลือดออก
bloodlust[N] การผ่าหลอดเลือดดำ
bye[N] การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป, See also: ตัวสำรอง, สิ่งสำรอง
dissection[N] การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis
graft[N] การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), See also: การผ่าตัดปลูกอวัยวะ, Syn. graff, grafting, scion
hysterotomy[N] การผ่าตัดมดลูก, See also: การผ่าตัดหน้าท้องในการคลอดลูก
incision[N] การผ่าตัด, See also: ศัลยกรรม, Syn. surgery
keyhole surgery[N] การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
laser surgery[N] การผ่าตัดที่ใช้แสงเลเซอร์
mastectomy[N] การผ่าตัดเอาเต้านมออก, Syn. lumpectomy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
rip(n) รอยฉีก,รอยขาด,การตัด,การผ่า,การชำแหละ
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น
surgical(adj) เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด
transit(n) การเดินทางข้ามไป,การขนส่ง,การผ่าน,การโคจร
transition(n) การเปลี่ยนแปลง,การผ่าน,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
性転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
通関[つうかん, tsuukan] Thai: การผ่านการตรวจจากด่านศุลกากร
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing

German-Thai: Longdo Dictionary
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top