Search result for

การผ่อนคลาย

(28 entries)
(0.3388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผ่อนคลาย-, *การผ่อนคลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อนคลาย[N] relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai definition: การลดความตึงเครียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
détente (Fr.); detenteการผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deregulationการผ่อนคลายกฎระเบียบ [TU Subject Heading]
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, it´s not gonna kill you to relax and have some fun.เธอรู้มั้ย มันไม่ได้ฆ่าเธอให้ตายไปจาก/การผ่อนคลายและก็หาเรื่องสนุกไปวันๆ หรอกนะ Never Been Kissed (1999)
The way you look is a relief.สิ่งที่เห็นมันเป็นการผ่อนคลาย My Tutor Friend (2003)
I need some fucking relief.ฉันต้องการผ่อนคลาย Left Turn Ahead (2007)
This is relaxed.นี้คือการผ่อนคลาย No Such Thing as Vampires (2007)
- You just need to relax. - Yeah, right.คุณแค่ต้องการผ่อนคลาย \นั่น ใช่ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
At the end of their day at the ironmongery or the build or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer.เมื่อหมดวันทำงานในแต่ละวัน ..ที่โรงงานผลิตโลหะของเรา หรือ ที่แคมป์ก่อสร้าง หรือ โรงงานรองเท้าบู้ท เหล่าคนงาน ต่างก็ได้สนุกสนาน กับการผ่อนคลายในแบบต่างๆ ที่ทางแคมป์เราจัดหามาให้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
How do I make you feel relaxed?ธัญญ่า คุณจะทำอย่างไรกับการผ่อนคลาย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
We need relief and we got a sick man who needs help.เราต้องการผ่อนคลาย และเรามีคนป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ Wildfire (2010)
Of course. The womb-like atmosphere naturally provides a state of relaxation.บรรยากาศที่คล้ายกับมดลูก จะทำให้เกิดสภาวะของการผ่อนคลาย The Plateau (2010)
Well, I'm taking a relaxation course next semester.ฉันว่าจะเข้าคอร์สการผ่อนคลาย ในเทอมหน้า Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Here's to hanging loose.แด่การผ่อนคลาย Kame'e (2011)
Then, letting go of his tenseness, he falls to his knees here, and leans.หลังจากการผ่อนคลาย เขานั่งอยู่ในท่านี้... Poseidon (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigation[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
relaxation[N] การผ่อนคลาย
relief[N] การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
remission[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top