Search result for

การผูกขาด

(27 entries)
(0.2188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผูกขาด-, *การผูกขาด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monopolyการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monopolyการผูกขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polypolyการผูกขาดการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyopsonyการผูกขาดการซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monopsonyการผูกขาดการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขาย (เพียงน้อยราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายเพียงน้อยราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
Monopoly การผูกขาด
อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Starts in litigation working antitrust but quickly gets bumped up to associate general counsel.เริ่มจากฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาด แต่อยู่ดีๆ ก็เลื่อนตำแหน่งเป็นรองที่ปรึกษาทางกฎหมาย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Right there you have various political motivations and anti-monopolistic sentiments and so forth.มีสิทธิที่คุณมีแรงจูงใจทางการเมืองต่างๆ ... ... และความรู้สึกต่อต้านการผูกขาดและอื่น ๆ Inception (2010)
Have you ever eaten the boot from Monopoly?คุณเคยกิน บูตจากการผูกขาดAnchorman 2: The Legend Continues (2013)
So you know about the Sherman Antitrust Act?เเล้วนายรู้จัก กฏหมายห้ามการผูกขาดของเชอร์เเมนไหม ? Manhunt (2013)
Monopolies are illegal.การผูกขาดมันเป็นเรื่องผิดกฏหมายน่ะ Manhunt (2013)
The only thing that the Turks and the Georgians would undermine with their pipeline is Russia's monopoly on the Eastern European natural gas market.สิ่งเดียวที่พวกเติร์กและจอร์เจียน ต้องขัดแย้งเรื่องท่อส่งแก๊ส ก็คือ การผูกขาดของรัสเซียในตลาดแก๊สธรรมชาติ ของยุโรปตะวันออก Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Halley shattered their monopoly, beating them at their own game, a game that no scientist had ever played before... prophecy.แหลี ทำลายการผูกขาดของพวกเขา ตีพวกเขาในเกมของตัวเอง เกมที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์เคยเล่นมาก่อน When Knowledge Conquered Fear (2014)
against Deep Dream Corporation for violation of the Sherman Act.- โดยรัฐบาลสหรัฐ ร้องเรียนดีพดรีมคอร์ปอเรชั่น ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด Jason Bourne (2016)
Pending anti-trust motions to be filed in Federal Court.ตามคำร้องขอต่อต้านการผูกขาด ที่ยื่นโดยศาลรัฐบาลกลาง Jason Bourne (2016)
Do you think you were born with a monopoly on the truth?คุณคิดว่าคุณได้เกิดมาพร้อมกับการผูกขาดความจริงหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Mitsubishi was guilty of anti-trust violations and paid $1.8 million in fines.มิตซูบิชิมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด และต้องจ่ายค่าปรับ 1.8 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
Pfizer the drug manufacturer was guilty of antitrust violations.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตยา มีความผิด ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด... The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผูกขาด[n.] (kān phūkkhāt) EN: monopolization ; monopoly   FR: monopole [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner[N] การผูกขาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)

English-Thai: Nontri Dictionary
monopoly(n) การผูกขาด,เอกสิทธิ์
retention(n) การกักไว้,การเก็บไว้,การผูกขาด,การสงวนไว้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exclusivity (n ) การผูกขาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top