Search result for

การผสม

(67 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผสม-, *การผสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
backcrossการผสมกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autogamyการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
triturationการผสมปรอทกับโลหะเจือ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ The Happening (2008)
A volumetric flask is for general mixing and titration.ขวดวัดปริมาตร สำหรับใช้งานทั่วไปการผสมและความเข้นข้นสารละลาย Pilot (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
All right, get an apb out on her hybrid, check her house, check every parking lot within a five-mile radius.เอาล่ะ เอาเจ้าเอพีบีออกจากการผสมของหล่อน ตรวจสอบบ้านหล่อน ตรวจทุกที่จอดรถ ในรัศมีห้าไมล์ The Good Wound (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
Is mixing pop rocks and coke... protect them from the real evil.คือการผสม ป็อบร็อคกับโค้ก -- ปกป้องพวกเขา จากปีศาจตัวจริง I Believe the Children Are Our Future (2009)
For dog breeding, you think i had any friends?ในการผสมพันธุ์สุนัขขาย คิดรึ ผมจะมีเพื่อนมากมายนัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It got basically thrown into the mix.มันกลับกลายเป็น การผสมโรงกันไป Playing Cards with Coyote (2009)
I believe that, fusing brownies with the, internet is going to create the next napsterฉันเชื่อว่า เอ่อ... การผสมบราวนี่กับอินเตอร์เน็ต จะก่อให้เกิด Napster พันธุ์ใหม่ Environmental Science (2009)
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ Kick-Ass (2010)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   

English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
artificial insemination[N] การผสมเทียม
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
commixture[N] การผสม, Syn. mixture
compost[N] การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
cross[N] การผสมข้ามพันธุ์, See also: ลูกผสม, Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross[N] การผสมผสาน, Syn. mixture
crossing[N] การผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridization, interbreeding, cross-fertilization
fertilization[N] การผสมพันธุ์, See also: การทำให้เกิดผล, Syn. insemination, impregnation, implantation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top