Search result for

การปลดปล่อย

(40 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปลดปล่อย-, *การปลดปล่อย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Cell Release, Intracellularการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์ [การแพทย์]
Cell to Cell Releaseการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์ [การแพทย์]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
solar flaresการระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์, การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคอย่างรุนแรงและรวดเร็วใกล้บริเวณจุดดับบนดวงอาทิตย์  จึงทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าและทำให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leachingการปลดปล่อย, วิธีชะสี, การปลดปล่อย, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่ The Ugly Truth (2009)
"KILLING WAS AN ACT THAT PROVIDED A RELEASEการฆ่าคือการกระทำ เพื่อการปลดปล่อย Zoe's Reprise (2009)
Inner passion. I can think of a lot more interesting ways to express my passion.ความต้องการภายใน ฉันคิดวิธีน่าสนใจได้อีกเยอะเลยในการปลดปล่อยความต้องการของฉัน The Age of Dissonance (2009)
Took me a long time to let go of all the... wreckage I created.พ่อใช้เววลานานมาก ในการปลดปล่อยทั้งหมดออกไป... การพังพินาศที่พ่อเป็นคนสร้างขึ้น Service (2009)
Oh...!ช่างเป็นการปลดปล่อย ที่น่ารักจริงๆ โอ้... Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
I'm so glad!นั่นคือการปลดปล่อย Episode #1.18 (2009)
Why be ashamed of letting go?จะอับอายกับการปลดปล่อยทำไม? I Will Rise Up (2009)
- A little touch of total abandon. - Stop!มีสัมผัสของการปลดปล่อย หยุด! Frenzy (2009)
- ... to total abandon....สำหรับการปลดปล่อย Frenzy (2009)
- it was such a revelation to meมันเป็นเหมือน การปลดปล่อย สำหรับผม Road Kill (2009)
"My gift to you is release from that dread..."ของขวัญนี้ผมให้คุณ คือ การปลดปล่อยคุณจากความกลัว The Gift (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon[N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
animal liberation[N] การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
catharsis[N] การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
decolonization[N] การให้เอกราช, See also: การปลดปล่อย
emancipation[N] การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ, See also: การปลดแอก
liberation[N] การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ, Syn. release
manumission[N] การปลดปล่อยจากการเป็นทาส, See also: การปล่อยทาสเป็นอิสระ, Syn. liberate, emancipate, release
release[N] การปลดปล่อย, See also: การปลดเปลื้อง, การปล่อยเป็นอิสระ, Syn. liberation, setting free

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top