Search result for

การประกาศ

(67 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประกาศ-, *การประกาศ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declarationการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
declaration of trustการประกาศของบุคคลว่าตนยึดถือทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์ของคนอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of dividendการประกาศจ่ายเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
publication of bannsการประกาศชื่อผู้จะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-announcementการประกาศตนเข้าแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hat in the ringการประกาศตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banns of marriageการประกาศว่าชายหญิงจะสมรสกัน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of warการประกาศสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radio announcingการประกาศทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Television announcingการประกาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Currency Revaluation การประกาศเพิ่มค่าเงิน
การประกาศเพิ่มค่าของเงินสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศเพิ่มค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการเพิ่มค่าของเงิน (ดู Currency Appreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกัน คือ กรณี "revaluation" จะใช้กับการเพิ่มค่าของเงินตราในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยการประกาศลดค่าอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ "appreciation" ใช้กับการเพิ่มค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Devaluation, Currency การประกาศลดค่าเงิน
การประกาศลดค่าของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศลดค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดค่าของเงิน (ดู Currency Depreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ กรณีของ "Devaluation" จะใช้กับการลดค่าของเงินตราใน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่โดยการประกาศลดลงอย่างเป็นทางการในขณะที่ "Depreciation" ใช้กับการลดค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're also being told that there may never be a public announcement...เราได้รับการยืนยันว่า จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ Body of Lies (2008)
All right?นอกจากเรื่องการประกาศลาออก คืนนั้น ใช่มั้ย? Frost/Nixon (2008)
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
He was on every radio station, every image on television, anything you could find had his face on it.ทั้งในวิทยุ โทรทัศน์มีการประกาศถึงเขาไปหมด คุณสามารถทำได้คือหาเขาจากภาพ District 9 (2009)
Put me on emergency com, Mr. Taylor. Aye. You're on, captain.ขอการประกาศฉุกเฉิน คุณเทย์เลอร์ 2012 (2009)
That's, like, a half a step away from selling your eggs on the internet.นั่นนะเกือบเท่า การประกาศขายไข่ตัวเองในอินเตอร์เนตเลย Mama Spent Money When She Had None (2009)
Airing my dirty laundry to yale and sending the lord marcus "gossip girl" blast makes you officially my enemy number one.ส่งเรื่องแย่ๆของชั้นไปที่เยล แล้วก็ส่งเรื่องลอร์ดมาร์คัสไปดังระเบิดใน gossip girl เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชั้นอย่างเป็นทางการ The Age of Dissonance (2009)
a show of force just puts us back in jail.การประกาศศักดา มันจะทำให้พวกเราต้องติดคุก Service (2009)
Have him send word up the ranks.ส่งข่าวให้เขารู้ถึงการประกาศศักดา เราต้องปกป้องในคุกอีกครั้ง Na Triobloidi (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, has announced the plan of an international resort based in Macau and Inchon.ชินฮวากรุ๊ปเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากประธานกูได้เสียชีวิตลง และชินฮวามีการประกาศแผนการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ขึ้น ซึ่งจะตั้งอยู่ที่มาเก๊าและอินชอน Episode #1.13 (2009)
If you needed to mark your territory so badly, nathaniel,ถ้าต้องการประกาศอาณาเขตมากมายขนาดนั้นหล่ะก็ นาธานเนียล Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And he still does this thing were he announces himself before walking into any room were in.และเขาก็ยังทำสิ่งนี้โดยการประกาศตัวเขาเอง ก่อนที่จะเดินเข้าไปในทุกห้อง Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศของเทพ[n. prop.] (Kān Prakāt Khøng Thēp) EN: Annunciation   FR: Annonciation [f]
การประกาศจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān prakāt jāi ngoen panphon) EN: declaration of a dividend   
การประกาศสงคราม[n. exp.] (kān prakāt songkhrām) EN: declaration of war   FR: déclaration de guerre [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt itsaraphāp) FR: proclamation d'indépendance [f]
การประกาศเจตจำนง[n. exp.] (kān prakāt jētjamnong) EN: declaration of intent   FR: déclaration d'intention [f]
การประกาศใช้[n. exp.] (kān prakāt chai) EN: promulgation   FR: promulgation [f]
การประกาศใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān prakāt chai kotmāi) FR: promulgation d'une loi [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission[N] การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
announcement[N] การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
annulment[N] การประกาศว่าเป็นโมฆะ, Syn. invalidation, nullification, cancellation
enactment[N] การประกาศใช้เป็นกฎหมาย, See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย
meld[N] การประกาศแต้ม
obit[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obituary
obituary[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obit
proclaimation[N] การประกาศ, See also: สิ่งที่ประกาศออกมา, Syn. announcement, declaration, proclamation
profession[N] การปฏิญาณตัว, See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา, Syn. declaration, avowal
profession[N] การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
declaration(เดคคละเร'เชิน) n. การประกาศ, See also: declarative (ดิแคล'ระทิฟว) adj., Syn. statement
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming

English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
名乗り[なのり, nanori] (n) การประกาศตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発布[はっぷ, happu] การประกาศใช้กฎหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top