Search result for

การปฏิเสธ

(58 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิเสธ-, *การปฏิเสธ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory exceptionsการปฏิเสธคำฟ้องโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general issueการปฏิเสธตลอดข้อหา, การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint denialการปฏิเสธแบบร่วม [มีความหมายเหมือนกับ NOR] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternative denialการปฏิเสธแบบเลือก [มีความหมายเหมือนกับ NAND] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standing muteการปฏิเสธโดยการนิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Either way, I don't think you should waste any time on denials.ทั้งสองวิธีฉันไม่คิดว่าคุณ ควรเสียเวลาในการปฏิเสธใด ๆ Adverse Events (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
- There's no words. - No denying that.ไม่มีการปฏิเสธว่า. Kung Fu Panda (2008)
Then again, to deny one's past is to deny oneself.เอาอีกแล้ว... . การที่จะปฏิเสธอดีตของคนๆหนึ่ง ก็คือการปฏิเสธตัวตนของคนๆนั้น In the Realm of the Basses (2009)
Ones that represent rejection.ทีๆแสดงการปฏิเสธ Amplification (2009)
I know you all have heard a lot of rumors.และฉันต้องขอโทษด้วย การปฏิเสธ... Good Mourning (2009)
The U.S. Government denies the very existence of the submarine, yet I...รัฐบาลสหรัฐให้การปฏิเสธ การหายตัวไปของเรือดำน้ำ ที่ผม Harbingers in a Fountain (2009)
Your alibi just turned into an anti-alibi.การปฏิเสธของพวกคุณ กลายเป็น การปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I am sure that counts as an alibi?ฉันแน่ใจว่านั้นคงนับว่า ฉันให้การปฏิเสธรึเปล่า? A Night at the Bones Museum (2009)
Denial, anger, et cetera.การปฏิเสธ ความโกรธ และอื่นๆ 162 Candles (2009)
Oh, one of the drugs that Dr. Paris prescribed is sirolimus- It's an anti-rejection drug.โอ้ ยาตัวหนึ่งที่ ดร.ปารีสสั่งจ่าย ยาไซโรลิมุส-- มันเป็นยาที่ให้เพื่อป้องกัน การปฏิเสธเนื้อเยื่อ Grey Matters (2009)
That's why they were all on anti-rejection drugs.นั่นคือทำไมว่าพวกเขา ถึงถูกให้ยาเพื่อป้องกัน การปฏิเสธเนื้อเยื่อ Grey Matters (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิเสธ[n.] (kān patisēt) EN: repudiation   

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declination[N] การปฏิเสธอย่างสุภาพ, See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ, Syn. rejection, denial
negation[N] คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, ความไม่เห็นด้วย, Syn. opposition
negativity[N] การคัดค้าน, See also: การปฏิเสธ, Syn. negativism, Ant. positivism, positivity
noncompliance[N] การไม่ยินยอมตาม, See also: การปฏิเสธ, Syn. disobedience, Ant. obedience, submission, compliance
non-cooperation[N] การปฏิเสธให้ความร่วมมือหรือการไม่เข้าร่วม
an[PRF] ไม่, See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
rebuff[N] การบอกปัด, See also: การปฏิเสธ, Syn. refusal, repulse, snub
refusal[N] คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, Syn. denial, rejection
rejection[N] การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
renouncement[N] การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
buts(บัทซ) n.,pl. ความขัดข้อง,การปฏิเสธ
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
nay(n) การปฏิเสธ
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

German-Thai: Longdo Dictionary
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top