Search result for

การบูร

(36 entries)
(0.2709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบูร-, *การบูร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การบูร(การะบูน) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cinnamomum camphora (L.) J. Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสารสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นแยกออกมาได้ เรียกว่า การบูร หรือ กรบูร ใช้ทำยา.
การบูรป่าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Adenosma indiana (Lour.) Merr. ในวงศ์ Scrophulariaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง ต้นสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ขอบใบจักถี่ ใบมีกลิ่นคล้ายกลิ่นใบกะเพรา โหระพา แต่อ่อนกว่า ดอกเล็กสีม่วง ออกเป็นช่อเรียวยาวตามง่ามใบและที่ปลายยอด, กระต่ายจาม ข้าวคำ หรือ พริกกระต่าย ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Camphorการบูร [TU Subject Heading]
Dental restorationการบูรณะฟันถาวร [TU Subject Heading]
Dental restorationการบูรณะฟันชั่วคราว [TU Subject Heading]
Integration (Theory of knowledge)การบูรณาการ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Permanentการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Has anybody seen An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923?มีใครเห็น ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 บ้างมั้ย Purple Giraffe (2005)
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย Purple Giraffe (2005)
I haven't been getting in any trouble with the renovations I've been doing.ผมเองก็ไม่เคยวุ่นวายกับการบูรณะบ้านขนาดนี้ The First Taste (2008)
[Speckles] Just like humans.G-Force, เงินของคุณได้รับการบูรณะ. G-Force (2009)
Bit of an enthusiast, are we? She was right in the middle of an important piece of restoration.ท่าทางจะปลื้มมากเลยใช่ม่ะ เธอกำลังทำการบูรณะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะ The Blind Banker (2010)
Yeah, looks like Bernie's closed for renovations.ใช่ดูเหมือนว่าของปิด Bernie สำหรับการบูรณะ We Bought a Zoo (2011)
Miami Cultural Center, full of ancient artifacts in need of repair.ศูนย์วัฒนธรรม ไมอามี่ เต็มไปด้วยวัตถุโมราณ ที่รอการบูรณะ The Angel of Death (2011)
Ms. Laroque has put out word that she's in the market for a restoration tech.คุณลาโรคค์กำลังโฆษณาว่า เธอสนใจตลาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ On the Fence (2011)
She's in the market for a new restoration tech.เธอกำลังสนใจตลาดการบูรณะ On the Fence (2011)
I could put together a restoring process in an afternoon.ผมสามารถทำการบูรณะได้ใน บ่ายเดียว On the Fence (2011)
Looks like they're doing some serious renovations down here.ดูเหมือนพวกเขามีการบูรณะ อะไรบางอย่างเเถวนี้นะ Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การบูรณะฟัน[n. exp.] (kān būrana fan) EN: tooth restoration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camphor[N] สารสีขาวมีกลิ่นฉุน, See also: การบูร
menthol[N] การบูร, See also: เมนทอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camphor(แคม'เฟอะ) n. การบูร, See also: camphoric adj. เกี่ยวกับการบูร
menthol(เมน'ธอล,-โธล) n. การบูร

English-Thai: Nontri Dictionary
camphor(n) การบูร
menthol(n) เมนทอล,การบูร,สะระแหน่เกล็ด
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top