Search result for

การบุกรุก

(49 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบุกรุก-, *การบุกรุก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrusionการบุกรุก [ดู trespass ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close, breach ofการบุกรุกที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to landการบุกรุกที่ดิน [ดู breach of close] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of closeการบุกรุกที่ดิน [ดู trespass to land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespassing with weapon of offenceการบุกรุกโดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
channel encroachmentchannel encroachment, การบุกรุกทางน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
- They say it's an invasion.- พวกเขาบอกว่าเป็นการบุกรุก The Day the Earth Stood Still (2008)
Of government interference.การบุกรุกของ จนท. รัฐบาล Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
To launch those missiles if there's a breach of any kind.พร้อมยิงทันทีที่มีการบุกรุกทุกชนิด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
To call off the invasion of my country?ที่จะล้มเลิกการบุกรุก\ ประเทศของผมหรือเปล่า? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Larry said Homeland sent her over to check for residual breaches fr the firewall attack.- ลาร์รี่บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงส่งเธอมา เพื่อตรวจสอบการบุกรุกระบบไฟร์วอลล์ของเรา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I mean, two break-ins, nothing stolen.ฉันหมายถึง,การบุกรุกทั้งสองครั้ง ไม่มีอะไรถูกขโมย I Knew You Were a Pig (2009)
There's no sign of forced entry.ไม่มีร่องรอยการบุกรุกเข้าไป Hey! Mr. Pibb! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggression[N] การบุกรุก, See also: การรุกราน
break-in[VI] การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน), Syn. burglary
encroachment[N] การบุกรุก, See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ, Syn. intrusion, trespass, violation
incursion[N] การบุกรุก (คำทางการ), Syn. instrusion, irruption
inroad[N] การล่วงล้ำ, See also: การบุกรุก, การโจมตี, Syn. encroachment, invasion
intrusion[N] การบุกรุก, See also: การล่วงล้ำ, Syn. invasion, encroachment, trespass
invasion[N] การบุกรุก, See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ, Syn. intrusion, encroachment
irruption[N] การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง, See also: การรุกล้ำ, Syn. invasion, incursion
trespass[N] การบุกรุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
offensive(n) การรุกราน,การบุกรุก,การล่วงละเมิด
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top