Search result for

การบาดเจ็บ

(47 entries)
(0.2319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบาดเจ็บ-, *การบาดเจ็บ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth traumaการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, birthการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
war injuryการบาดเจ็บจากสงคราม, การเสียหายจากสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychic traumaการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, psychicการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal traumaการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, periodontalการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth injuriesการบาดเจ็บจากการคลอด [TU Subject Heading]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Cerebral Injuriesการบาดเจ็บของสมอง,ภยันตรายของสมอง [การแพทย์]
Cervicothoracic Injuriesการบาดเจ็บที่คอและทรวงอกร่วมกัน [การแพทย์]
Craniofacial Traumaการบาดเจ็บบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้า [การแพทย์]
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Esophageal Injuriesการบาดเจ็บที่หลอดอาหาร [การแพทย์]
Fingertip Injuriesการบาดเจ็บที่ปลายนิ้ว [การแพทย์]
Injuriesการบาดเจ็บ, บาดแผล, การฉีกขาด, บาดเจ็บ, ภยันตราย [การแพทย์]
Injuries, Complexการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหลาย ๆ อย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All we're getting on with now is casualties.ทั้งหมดที่เราได้รับในขณะนี้คือ มีการบาดเจ็บล้มตาย รายงานการบาดเจ็บล้มตายฉัน ฉันควรจะคิดว่า How I Won the War (1967)
How's the leg? My father has an old football injury.วิธีที่ขาหรือไม่ พ่อของฉันมีอาการบาดเจ็บฟุตบอลเก่า The Birdcage (1996)
Okay, do you have any disabilities, past injuries, physical anomalies?โอเค คุณมีภาวะพิการ หรือ อาการบาดเจ็บในอดีต หรือความผิดปกติทางร่างกายไหมครับ? Death Has a Shadow (1999)
Not, uh - Not to serious, physically.ไม่ใช่การบาดเจ็บทางร่างกาย Unbreakable (2000)
It's somebody else whose chances of survival have just plummeted to zero.จะมีใครที่มีโอกาสรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ ที่โอกาสหายแทบเป็นศูนย์นี่ได้บ้างล่ะ Hope Springs (2003)
Post-traumatic shock. It affects everyone differently.อาการซ๊อคหลังจากการบาดเจ็บ มันเกิดผลกับทุก ๆ คนแต่แตกต่างกันออกไป The Forgotten (2004)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
And torture of Frank Bottom and his wife!และการบาดเจ็บของ แฟร้ง บอททอม และภรรยาของเค้า Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Well, he will play on Sunday, but it's just the problem with the fact that it's only Lopez who can ride him, and he's injured at the moment.เอ่อ อาทิตย์นี้มันน่าจะได้นะ แต่ยังไงก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีโลเปซเท่านั้นที่ขี่มันได้ เพราะมันยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ Match Point (2005)
Did your wounds heal?อาการบาดเจ็บเจ้ารักษาหรือยัง? Episode #1.8 (2006)
The injury sustained is severe, he is still in critical condition.อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก, องค์ชายยังไม่ได้สติเลย Episode #1.9 (2006)
You absolutely must not let His Majesty come to know that Dae-So is wounded.ท่านต้องไม่ให้ฝ่าบาททรงทราบอาการบาดเจ็บของแดโซ Episode #1.9 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep tø sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep thī khø) EN: neck injury   
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep thī tap) EN: liver injury   
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep thī sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep thī hūakhao) EN: knee injury   
การบาดเจ็บที่หัวไหล่[n. exp.] (kān bātjep thī hūalai) FR: blessure à l'épaule [f]
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่เท้า[n. exp.] (kān bātjep thī thāo) FR: blessure au pied [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harm[N] ความเสียหาย, See also: การบาดเจ็บ, Syn. damage, injury
lesion[N] การบาดเจ็บ, Syn. injury, hurt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ,ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ,ความชอกช้ำ,ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata,traumas, Syn. jolt,shock

English-Thai: Nontri Dictionary
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top