Search result for

การทำร้าย

(37 entries)
(0.2116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำร้าย-, *การทำร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำร้าย[N] doing harm, See also: hurting, attack, molestation, Syn. การรังแก, การข่มขู่, การประทุษร้าย, การข่มเหง, Example: การทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นความผิด, Thai definition: การทำให้บาดเจ็บหรือเสียหาย
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิหิงสะ, วิหิงสา, วิเหสาการทำร้าย.
อปการการทำร้าย, การดูถูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assaultการทำร้ายร่างกาย [ดู battery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated assaultการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful and wanton injuryการทำร้ายร่างกายโดยจงใจและขาดการยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious injuryการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common assaultการทำร้ายร่างกายไม่สาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayhemการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู maim และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maimการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู mayhem และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assaultive Behaviorการทำร้ายคนอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But that can only be achieved by injury to others.เพียงแค่ให้สำเร็จได้ โดยการทำร้ายผู้อื่น Suspiria (1977)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
-There he is! One jump ahead of the hitmen One hit ahead of the flockกระโดดหนึ่งครั้งหนีผู้ทำร้าย การทำร้ายครั้ง เพื่อเิปิดทางฝูงแกะ Aladdin (1992)
I didn't mean to hurt you!ผมไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณ The Lawnmower Man (1992)
This is really big. I don't wanna hurt you.แมกซ์ ผมไม่ต้องการทำร้ายคุณ ตอบมาดี ๆ Pi (1998)
Uninjured, I hurt.การทำร้าย,ทำฉันเจ็บปวด All About Lily Chou-Chou (2001)
- Why would he want to hurt you?ทำไมเขาถึงต้องการทำร้ายลูกด้วยละ? Metamorphosis (2001)
You know, I'm surprised the Daily Prophet hasn't done a report on all these attacks.ฉันแปลกใจที่เดลี่ พรอเฟ็ตไม่รายงานข่าว การทำร้ายร่างกายนักเรียนที่นี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
They look like they might be self-inflicted.ดูเหมือนว่านี่เป็นการทำร้ายตัวเอง The Matrix Revolutions (2003)
Leland, this is the most important thing I've ever done in my entire life, and to stop now would destroy me, but if you want me to...ลีเเลนด์ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ฉันเคยทำมาทั้งชีวิตของฉัน แล้วจะให้ฉันหยุดในตอนนี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉัน แต่ถ้าคุณต้องการ... Mr. Monk Gets Fired (2004)
I didn't want to hurt anyone.ผมไม่ได้ต้องการทำร้ายใคร Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
damage[N] การทำร้าย, See also: การประทุษร้าย, Syn. harm, hurt
hurt[N] การทำร้าย, See also: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
ill-use[N] การทำร้าย, See also: การทารุณ, การข่มเหง, การปฏิบัติไม่ดีต่อคน / สัตว์, Syn. ill-treat
mayhem[N] การประทุษร้าย (ทางกฎหมาย), See also: การทำร้ายร่างกายผู้อื่น, Syn. maiming, mutilating
mugging[N] การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพยิ์นในที่สาธารณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top