Search result for

การดัดแปลง

(35 entries)
(0.2323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การดัดแปลง-, *การดัดแปลง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmental Manipulationการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Membrane Modificationsการดัดแปลงของเยื่อบุเซล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A mod. That's all it would be.ก็แค่การดัดแปลง แค่นั้นเอง Gamer (2009)
- No structural modifications.- ไม่มีการดัดแปลงโครงสร้าง London. Of Course (2009)
How do you know this modification you've madeนายจะแน่ใจได้ไงว่า การดัดแปลงของนาย Human (2010)
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก... The Next Three Days (2010)
Modified osteo-odonto-keratoprosthesis.การดัดแปลงโดยใช้ฟันปลูกถ่ายอวัยวะ The Bones on the Blue Line (2010)
Genetically engineered to open every month.การดัดแปลงพันธุกรรมทำให้ มันออกดอกทุกเดือน I Know Who You Are (2010)
KURT A year and a half ago, the New Directions were nothing but a group of six misfits, stumbling their way through a horrific rendition of "Sit Down, You're Rocking the Boat."ปีครึ่งที่ผ่านมา วงนิวไดเรคชั่นส์ไม่มีอะไร นอกจากเด็กนอกคอกหกคน เริ่มจากการดัดแปลงแปลกๆ ของเพลง New York (2011)
To this genetically engineered crop.เป็นพืชที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม The Hot Potato Job (2011)
Obviously, we don't want any public record of our modifications.ด้วยเหตุผลที่ว่า เราไม่ต้องการ ให้การดัดแปลงของเรามีบันทึก หลุดไปถึงคนอื่นได้ On the Fence (2011)
All right, I did some repolarization work on this thing, and-- great.ผมทำการดัดแปลง ไ้อ้นี่นิดหน่อย แล้ว.. Sparks and Recreation (2011)
Rather, source code is time reassignment.เป็นการดัดแปลงเวลามากกว่า Source Code (2011)
The machine was designed to accept alterations in its programming only as a response to an attack.แมชชีนถูกออกแบบมา ให้ยอมรับการดัดแปลง แค่เรื่องของการโปรแกรมข้อมูลเท่านั้น เพื่อตอบโต้การโจมตี God Mode (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaēng khēmī) EN: chemical modification   FR: modification chimique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentrification    [N] การปรับพื้นที่, See also: การดัดแปลงพื้นที่, Syn. innovation
malleability    [N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
malleableness    [N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
ventriloquism    [N] การพากย์เสียง, See also: การดัดแปลงเสียง, ศิลปะการดัดแปลงเสียง
ventriloquy    [N] การพากย์เสียง, See also: การดัดแปลงเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
modicatory(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
modificative(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top