Search result for

การซ้อม

(32 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การซ้อม-, *การซ้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซ้อม[N] beat, See also: hit, bang, knock, strike, Syn. การทุบตี, Example: มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ
การซ้อม[N] rehearsal, See also: practice, training, exercise, Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม, Example: การซ้อมวันนี้ยังไม่น่าพอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิการ-, ปฏิการะการซ่อมแซม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not like the training. Yeah, I know.มันไม่เหมือนการซ้อม ใช่ ข้ารู้ Excalibur (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)
But I seem to have heard that the rehearsals aren't going very well.แต่ดูเมือนว่าผมจะได้ยินมาว่าการซ้อม ไม่ได้ดีตามที่คาดไม่ใช่หรอ? Beethoven Virus (2008)
You think this is still just an exercise?แล้วจะคิดอีกหรอว่านี่เป็นการซ้อมDay of the Dead (2008)
These people are going into custody. We're not assassins.นี่ไม่ใช่การซ้อมรบนะครับ ท่านสว. Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- Ah, didn't see that. - .. .are leaving for rehearsals.อา, ไม่เห็นสิ่งนั้น ...กำลังทิ้งสำหรับ การซ้อม Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
LOCALS FIND ANYTHING IN THEIR CALL LOGSหมายถึง เขาอาจจะเคยทำแบบนี้เพื่อเป็นการซ้อม House on Fire (2009)
This is just a dress rehearsal.มันเป็นแค่การซ้อมแต่งตัวน่ะ The Age of Dissonance (2009)
You made rehearsal go overtime!นายทำให้การซ้อมมันเกินเวลามาขนาดนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Sorry, man, it was a practice run for when we kidnap Awesome for his bachelor party.โทษที, เพื่อน มันเป็นการซ้อมหนี ตอนที่เราลักพาตัวกัปตันออสซัม เพื่องานปาร์ตี้สละโสด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
- This is a closed rehearsal.- นี่เป็นการซ้อมส่วนตัว Pilot (2009)
And ey're busy at work on a new number, More confident than ever.และพวกนั้นกำลังยุ่งกับการซ้อม มีความมั่นใจมากกว่าก่อน Acafellas (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซ่อมบำรุง[n. exp.] (kān sǿmbamrung) EN: maintenance   FR: maintenance [f]
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair   FR: réparation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
war game[N] การซ้อมรบ (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน,การออกไปเที่ยว,กิจกรรมนอกบ้าน,ทะเลนอกฝั่ง,การแข่งขันทางกีฬา,การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion
prize ringn. เวทีมวย,การซ้อมชกมวย
tout(เทาท์) vt.,vi. ชักชวนให้ซื้อของ,ดึงลูกค้า,พูดคุยอวด,ทำนายม้า,ลอบดูการซ้อมม้า,สืบข่าว,ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า,ผู้ชักชวนให้ซื้อของ,ผู้ทำนายม้า,ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
war gamen. การซ้อมรบ,เกมรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top