Search result for

การจัดเรียง

(27 entries)
(0.2359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจัดเรียง-, *การจัดเรียง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sortการจัดเรียง
การนำข้อมูลมาจัดเรียงกันตามลำดับที่ต้องการ เช่น นำชื่อผู้ใช้โทรศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร การนำคะแนน และชื่อนักเรียนมาจัดเรียงตามลำดับคะแนน [คอมพิวเตอร์]
Shelving for booksการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น
การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น หมายถึง การจัดเรียงหนังสือขึ้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และวิธีการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เพื่อทำให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นหาสามารถเข้าถึงหนังสือที่ต้องการได้รวดเร็ว และทำให้หนังสืออยู่ในที่ที่ควรอยู่บนชั้น และทำให้ชั้นหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ การจัดชั้นหนังสือจะเหลือที่บริเวณด้านขวาไว้พอประมาณ หรือ 1 ใน 4 ของพื้นที่ของชั้นนั้น ๆ เพื่อเผื่อสำหรับการขยายตัวของหนังสือในโอกาสต่อไป และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงหนังสือได้โดยง่าย ห้องสมุดจะติดป้ายแจ้งหมวดหมู่หนังสือไว้ที่ชั้นวางหนังสือทุกชั้น หลักการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น

การเรียงเล่มหนังสือบนชั้นจะเรียงตามลำดับตัวอักษร และ ตัวเลข ของเลขเรียกหนังสือโดยเรียงตามลำดับ เลขหมู่ แล้วจึงเรียงตามลำดับ เลขหนังสือหรือเลขประจำผู้แต่ง และปีพิมพ์

1. แยกประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง นวนิยาย เรื่องสั้น เป็นต้น

2. จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ(ที่สัน ปกหนังสือ) เรียงจากซ้ายมือไปขวามือ และเรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างของหนังสือ เรียงหนังสือจากเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก

915.13 920.543 930 959.78

3. หนังสือที่มีเลขหมู่เหมือนกัน จะเรียงตามอักษรชื่อผู้แต่ง หากชื่อผู้แต่งซ้ำกันจะเรียงตามอักษรชื่อเรื่อง

915.93

ก4

915.93

ก4น

915.93

ก4ป

915.93

ส7

4. หนังสือที่มีเลขหมู่ซ้ำกัน อักษรผู้แต่งเหมือนกัน อักษรชื่อเรื่องเหมือนกัน ให้เรียงตามปีพิมพ์ของหนังสือ

915.93

ก4ค3

2519

915.93

ก4ค3

2532

915.93

ญ9บ3

2541

915.93

ญ9บ3

2550 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Arrangement, Geometricการจัดเรียงตัวทางเรขาคณิต [การแพทย์]
Electronic Configurationการจัดเรียงตัวอีเลคตรอน [การแพทย์]
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
columnสดมภ์, แนวตั้ง, การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latticeโครงผลึก, แลตทิซ, การจัดเรียงตัวแบบ 3 มิติของอะตอมหรือไอออนในผลึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lamellaeการจัดเรียงกันเป็นชั้นๆวงๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you had to sort out all that junk, like that thing with the movies.ถ้าคุณมีการจัดเรียงออกขยะทั้งหมดว่าเหมือนสิ่งมีภาพยนตร์ที่ 12 Angry Men (1957)
I've seen your sort fumigated.ฉันเคยเห็นการจัดเรียงของคุณ รมยา ถ้า วอป สามารถรมยา How I Won the War (1967)
And then I shall go to bed... there.แล้วฉันจะไปนอนที่นั่น นั่นคือการจัดเรียงของคนที่ฉัน How I Won the War (1967)
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ การจัดเรียงของที่เหมาะกับโอกาสนี้ Pulp Fiction (1994)
Must be some sort of squirrel epidemic.จะต้องมีการจัดเรียงของบางอย่าง การแพร่ระบาดกระรอก Dante's Peak (1997)
Are you using the Havermax 4000 to do your sorting?คุณใช้เครื่องฮาเวอร์แม็ก 4000 .ในการจัดเรียงรึเปล่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
A well-stocked candy dish makes them feel popular.การจัดเรียงลูกอมให้ดีทำให้มันดูน่าสนใจ Chapter Two 'Lizards' (2007)
- Did that operation make me dumber? - Nothing of the sort.ไม่ดำเนินการที่ทำให้ฉันโง่ ไม่มีอะไรของการจัดเรียง Sex Trek: Charly XXX (2007)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
As you can see, Crawford Road is mostly these little cinder-blocky, pick-up trucky places, plumbers, carpenters, little local people of that sort.ที่คุณสามารถดู, ครอว์ฟถนนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ่านบล็อกเล็ก ๆ น้อย ๆ รับ Trucky สถานที่ช่างประปาช่างไม้ คนในพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการจัดเรียงที่ Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīeng) EN: arrangement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alignment[N] การวางแนว, See also: การจัดเรียง, การจัดให้เป็นแถวตรง, Syn. arrangement, adjustment
array[N] การจัดเรียงตามลำดับ, Syn. arrangement, order
estivation[N] การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม, Syn. aestivation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top