Search result for

การงาน

(47 entries)
(0.1927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การงาน-, *การงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงาน[N] work, See also: job, duty, business, Syn. การทำงาน, งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ, Example: ไพโรจน์เป็นคนที่เอาใจใส่การงานดี, Thai definition: กิจการที่ทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undertakingการงาน, การรับทำการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private serviceการงานส่วนบุคคล, บริการเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eric and I wanted a white christmas.เอริค กับ หนู ต้องการงานคริสมาส สีขาวว สวยงาม Chuck in Real Life (2008)
I was worried what would happen if we fought, 'cause i-i really want this to work with us. yeah, me, too,ฉันกังวล อะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราต้องสู้ละ เพราะว่าฉัน.. ฉันต้องการงานนี้มากๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, good luck. I'm putting you in charge of this one.โชคดีนะ ที่ฉันให้นายเป็นคนจัดการงานนี้ Rookies (2008)
Killed his career.การงานเลยพังหมด Death Race (2008)
Tomorrow you take the big job.พรุ่งนี้นายจัดการงานใหญ่ต่อ The Dark Knight (2008)
You should familiarize yourself with the job duties before going overseas.แกต้องทำตัว ให้คุ้นเคยกับหน้าที่การงาน ก่อนที่จะไปต่างประเทศ Episode #1.8 (2008)
You know, if you go down this road, your government job won't protect you.รู้ไหม ถ้าคุณเลือกทางเส้นนี้ หน้าที่การงานไม่สามารถคุ้มครองคุณได้หรอกนะ Breaking and Entering (2008)
Ann Visible, Ann Flatable, and Ann Job.อันรู้แจ้ง, อันเรียบง่าย, และ อันการงาน The Love Guru (2008)
Ann Job!อันการงานThe Love Guru (2008)
When she gets out, she's going to need a job.พอเธอออกมาแล้ว เธอจะต้องการงานทำ The Reader (2008)
I needed a job, and here we are.ผมต้องการงาน แล้วก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยล่ะ 500 Days of Summer (2009)
This isn't about getting my job back!นี่มันไม่เกี่ยวเรื่องที่ผมจะต้องการงานของผมคืนหรอกนะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act   FR: emploi [m] ; activité [f] ; action [f] ; acte [m]
การงานชอบ[n. exp.] (kān ngān chøp) EN: right action   FR: action juste [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair[N] การงาน, Syn. business, concern, responsibility
career[N] อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work
employment[N] การงาน, See also: งาน, Syn. job, occupation, work
shop[N] การงาน, See also: อาชีพ
work[N] งาน, See also: การงาน, Syn. career, job, occupation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
officiary(อะฟิช'เซียรี) adj. เกี่ยวกับสำนักงาน,ซึ่งมีตำแหน่งการงาน
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
ploy(พลอย) n. วิธีการ,แผน,การเล่นสนุกสนาน,การงาน,กิจกรรม vt.,vi. แปรขบวน, Syn. maneuver,stratagem
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม,การงาน
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
shop(n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Beschäftigung(n) |die, pl. Beschäftigungen| อาชีพ, การงาน, การจ้างงาน เช่น Insgesamt blieben in Deutschland aber 4,53 Millionen Menschen ohne Beschäftigung., See also: S. Arbeit, Beruf, Job, Berufstätigkeit,

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top