Search result for

การงาน

(47 entries)
(0.2536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การงาน-, *การงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงาน[N] work, See also: job, duty, business, Syn. การทำงาน, งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ, Example: ไพโรจน์เป็นคนที่เอาใจใส่การงานดี, Thai definition: กิจการที่ทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undertakingการงาน, การรับทำการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private serviceการงานส่วนบุคคล, บริการเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่ Rebecca (1940)
Mrs Judy Mitchelson Hicks - sometimes with a hyphen, sometimes without.กําลังวิ่งไปห้องถ่ายเอกสารนะครับ เพราะว่าเขาด้องการงานนี้ก่อน 5 โมง โอ ดีนี่ Big (1988)
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้ Punchline (1988)
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย Mannequin: On the Move (1991)
This is my store, my presentation and career. How dare...นี่มันห้างฯฉัน งานแสดงฉัน และการงานฉัน แกกล้าดียังไง... Mannequin: On the Move (1991)
Work, marriage, life... what a joke.การงาน, การสมรส, ชีวิต เรื่องงี่เง่า The Lawnmower Man (1992)
They're my new "I don't need a job or my parents.ฉันพอใจแล้ว ฉันไม่ต้องการงาน\ ฉันไม่ต้องการพ่อแม่ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ Good Will Hunting (1997)
Look, we've been over this three times already....แต่ผมอยากไปจัดการงานก่อนประชุมหนะ Valentine (2001)
I think it's time to discuss your career path.ผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะพูดถึงอนาคตการงานของคุณแล้วล่ะ Legally Blonde (2001)
And your leg...raise it a bit.และหน้าที่การงานของเธอ ... การเพิ่มเงินมันก็จะน้อยลง Platonic Sex (2001)
To commander Trapp.เกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือ.. Yankee White (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act   FR: emploi [m] ; activité [f] ; action [f] ; acte [m]
การงานชอบ[n. exp.] (kān ngān chøp) EN: right action   FR: action juste [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair[N] การงาน, Syn. business, concern, responsibility
career[N] อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work
employment[N] การงาน, See also: งาน, Syn. job, occupation, work
shop[N] การงาน, See also: อาชีพ
work[N] งาน, See also: การงาน, Syn. career, job, occupation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
officiary(อะฟิช'เซียรี) adj. เกี่ยวกับสำนักงาน,ซึ่งมีตำแหน่งการงาน
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
ploy(พลอย) n. วิธีการ,แผน,การเล่นสนุกสนาน,การงาน,กิจกรรม vt.,vi. แปรขบวน, Syn. maneuver,stratagem
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม,การงาน
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
shop(n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Beschäftigung(n) |die, pl. Beschäftigungen| อาชีพ, การงาน, การจ้างงาน เช่น Insgesamt blieben in Deutschland aber 4,53 Millionen Menschen ohne Beschäftigung., See also: S. Arbeit, Beruf, Job, Berufstätigkeit,

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top