Search result for

การงด

(33 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การงด-, *การงด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงด[N] cancellation, Syn. การยกเลิก, Example: การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างดีใจกันมาก
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstentionการงด, การเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstentionการงดออกเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinenceการงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodic abstinenceการงดเว้นในช่วงไข่สุก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstinenceการงดเสพ, วิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, suspension ofการงดใช้ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspension of ruleการงดใช้ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มังสวิรัติการงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผักว่า อาหารมังสวิรัติ
คำที่มักเขียนผิด คือ มังสวิรัต [คำที่มักเขียนผิด]
Abstinence, Periodicการงดร่วมเพศในบางช่วงเวลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
End this idiotic sobriety.แล้วยอมจบไอ้การงดใช้พลังงี่เง่านั้น Chapter Two 'Ink' (2009)
Wherever there's a rich white guy in need of another tax break, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี คนขาวผู้ร่ำรวย ที่ต้องการงดภาษีอีกครั้ง ผมจะอยู่ที่นั่น Excellence in Broadcasting (2010)
Because I realized that while all of us making our celibacy pledge is wonderful, one day we're going to fall in love with someone, and we're going to choose to be intimate with them.เพราะฉันได้ตระหนักว่า ระหว่างที่เราดำรงการงดเว้น ซึ่งดีมากๆ เนี่ย สักวันหนึ่งเราก็ต้องตกหลุมรักใครสักคน Sexy (2011)
You know, what if they really are struggling with sobriety?รู้ไหมว่าถ้าพวกเขา มีปัญหาอย่างหนักในการงดเหล้าล่ะ The Thirteenth Step (2011)
Congrats on your sobriety.ยินดีด้วยกับการงดเหล้า Defending Your Life (2011)
What's this little chip represent, five, six years of sobriety?อะไรที่เหรียญเล็กๆนี่บอก 5-6 ปี จากการงดสิ่งเสพติด If You Ever Want a French Lesson... (2011)
A meat diet will increase your muscles but won't it make your body heavier?การงดเนื้อสัตว์จะทำให้เจ้ามีกล้ามเนื้อเพิ่ม แต่ไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม Warrior Baek Dong-soo (2011)
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก! Restraint (2012)
A D notice has been slapped on the entire incident.มาตราการ D จะถูกใช้กับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ (D Notice เป็นการร้องขอสำหรับการงดเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ) The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การงด[n.] (kān ngot) EN: cancellation   
การงดออกเสียง[n. exp.] (kān ngot øksīeng) EN: abstention   
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apheresis[N] การงดออกเสียงในพยางค์แรกของคำ
sobriety[N] การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา, Syn. abstention, temperance
suspension[N] การหยุดชำระหนี้, See also: การงดชำระหนี้
teetotalism[N] การงดเหล้า, See also: การถือศีลข้อห้า, Syn. abstinence, temperance, sobriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top