Search result for

การค้าขาย

(33 entries)
(0.2738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การค้าขาย-, *การค้าขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าขาย[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, Example: นักธุรกิจเมืองไทยมีชื่อในการค้าขายสินค้าการเกษตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
Yes.การค้าขายกับพวกตะวันตกนั้น มีเสียงคัดค้านอย่างมาก Goemon (2009)
To be the first to trade with China, can you imagine it?นี่จะเป็นการค้าขายกับจีนเป็นครั้งแรกเลย ลุงจินตนาการออกมั้ยคะ? Alice in Wonderland (2010)
Inquiries for his purchase could be madeตรองถึงมัน คิดถึงรายได้จากการค้าขายสิ Mark of the Brotherhood (2010)
We bring him in alive, yeah, it keeps Tara safe, but it also protects the heroin trade.พวกเราลากตันมันมาแบบมีชีวิต ใช่ จะทำให้ธาร่าปลอดภัย แต่มันยังช่วยปกป้องการค้าขายเฮโรอีนได้อีกด้วย June Wedding (2010)
We've had reports that mercenaries are streaming into Cenred's kingdom.เราได้รับรายงานว่ามีการค้าขายกันอย่างรุ่งเรือง ในอาณาจักรของเซนเร็ด The Tears of Uther Pendragon (2010)
Some trade with Hong Kong in the middle of the night.การค้าขายกับฮ่องกงต้องมาตอนกลางคืน The Blind Banker (2010)
- Jin Seung -- จิน ซัง - องค์ชายอาจเจอคนร้ายระหว่างการค้าขายขององค์ชาย Episode #1.4 (2010)
They're shutting down trade, public transportation.และปิดการค้าขาย การเดินรถ Contagion (2011)
The bass industries deal back together?การค้าขายของธุรกิจแบสกลับมารวมกันอีกแล้วหรอ While You Weren't Sleeping (2011)
I'm an accountant by trade, but I'm branching out into taxes.ฉันเป็นนักบัญชีด้วยการค้าขาย\\\ แต่ฉันแตกสาขาออกไปเป็นเรื่องภาษี Murder House (2011)
I believe that the Black Society wouldn't ignore such a profitable enterprise.การค้าขายที่มีกำไรดีแบบนี้ แก๊งมังกรดำคงไม่ยอม ปล่อยให้หลุดมือไปอย่างง่ายๆ Poseidon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business   FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าขายส่ง[n. exp.] (kānkhā khāisong) EN: wholesale trade   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commerce[N] การค้าขายสินค้า, See also: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
contraband[N] การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
mercenariness[N] การค้าขาย
swap[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
swop[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
trade[N] การค้าขาย, See also: การค้า, การขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
trade(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน), See also: tradable,tradeable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
traffic(n) การจราจร,การขนส่ง,การคมนาคม,การสื่อสาร,การค้าขาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top