Search result for

การคุย

(47 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคุย-, *การคุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคุย[N] boast, See also: brag, vaunt, Syn. การโม้, การคุยโม้, การโอ้อวด, Example: การคุยโอ้อวดทำให้ผู้ร่วมสนทนาเบื่อหน่าย
การคุย[N] chatting, See also: talking, Example: การคุยเสียงดังในห้องเรียนทำให้อาจารย์ไม่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Internet Relay Chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet relay chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real-time chatการคุยสด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real-time chatการคุยสด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
- We need to talk. - Not now.เราต้องการคุยกับคุณ \ ไม่ใช่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
I followed you to that bar because I wanted to talk to you, see if you'd help me get to House.ฉันตามคุณไปบาร์ เพราะฉันต้องการคุยกับคุณ จะถามคุณว่าจะช่วยให้ หมอเฮาส์รักษาฉันได้ไหม Lucky Thirteen (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ The Bank Job (2008)
-Want me to go talk to her? -They don't want to talk -Well, They want something people don't just stand there staring at us like that, they want somethingอยากให้ฉันคุยกับพวกเขาไหม พวกมันไม่ต้องการคุย พวกมันต้องการอะรบางอย่าง คนทั่วไปต้องไม่ยืนจ้องพวกเราแบบนั้น The Strangers (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
I have a job. I just need to speak with a detective.ฉันมีงานทำ ฉันแค่ต้องการคุยกับนักสืบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm sure there are others you wish to talk to here.ฉันมั่นใจว่ามีคนอื่น ในนี้ที่คุณต้องการคุยด้วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But she wants to talk to you.แต่เธอต้องการคุยกับคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Stop!หยุดก่อน ข้าต้องการคุยกับเขา ! Three Kingdoms (2008)
English. Would you like to speak to the billing department or to an agent?ต้องการคุยกับฝ่ายธุรการหรือเจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุย[n.] (kān khui) EN: chatting   
การคุยโทรศัพท์[n. exp.] (kān khui thōrasap) EN: telephoning   
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast[N] การคุยโม้, See also: การโอ้อวด, Syn. brag
chat[N] การพูดคุยกันเล่นๆ, See also: การคุยเล่น, การพูดคุย, Syn. confab, confabulation
chitchat[N] การคุยเล่น, See also: การพูดคุยกันเล่นๆ, Syn. gab, gabfest, small talk
confab[N] การคุย, Syn. chat, confabulation
grandiloquence[N] การคุยโอ้อวด, Syn. bombast, Ant. conciseness
grandiosity[N] ความโอ้อวด, See also: การคุยโต, Syn. boasting, bombast
magniloquence[N] การอวดอ้าง, See also: การคุยโม้
mouth[N] การพูดโอ้อวด, See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง, Syn. sass, backtalk
pomposity[N] การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
chin music[SL] การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด

German-Thai: Longdo Dictionary
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด),การซุบซิบ , See also: S. das Gespräch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top