Search result for

การคบ

(35 entries)
(0.2364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคบ-, *การคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคบ[N] association, See also: union, alliance, Example: การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การคบค้า[N] association, See also: union, alliance, Syn. การคบหา, Example: หากจะมีการคบค้ากับเพื่อนต่างเพศ จงอย่าไว้ใจไปในที่รโหฐานกันตามลำพัง, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การคบค้าสมาคม[N] making friends with, Example: การคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่มาจากสถาบันต่างกันทำให้เรามีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil conspiracyการคบคิดกันใช้วิธีการทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Episode #1.5 (1995)
I don't want to know you any more. All you do is make me feel bad.ฉันไม่ต้องการคบคุณอีกต่อไป คุณทำฉันเสียใจตลอดเวลา As Good as It Gets (1997)
Associating with Muggles.การคบหาสมาคมกับมักเกิ้ล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Honor. Duty. Glory.แต่อันใดคือการคบชู้ ? 300 (2006)
No, no. Old fashioned how slow you guys are taking things.เปล่า หัวโบราณเรื่องการคบกัน Chuck Versus the Truth (2007)
You've been through all of them, that's what you get for shopping for all the women in Seoul.นายผ่านทันมาหมดแล้ว นั้นคือสิ่งที่นายได้ จากการคบผู้หญิงทุกคนในโซล 9 Ends 2 Out (2007)
But for the women of the Upper East Side, adultery is pathologically ignored.แต่สำหรับผู้หญิง ในดิอัพเพอร์ออฟอีสต์ไซด์ การคบชู้ก็เหมือนกับ การปล่อยให้มีพยาธิเกิดขึ้น The Nanny Diaries (2007)
His standards are so high, he considers hatred to be murder and lust to be adultery.สแตนดาร์คของพระองค์สูงมาก การเกลียดชังก็เหมือนการฆ่าคน ตัณหาเหมือนการคบชู้ Fireproof (2008)
Nothing.เจ้าของเรือยอร์ชผู้เคร่งครัดไปลงเอย ด้วยการคบค้าสมาคมกับพวกรัสเซียได้ยังไงกัน? Raging Cannibal (2008)
Maybe dating and dumping Serena wasn't such a bad idea.บางทีการคบและเลิกกับ เซรีน่า อาจไม่ใช่ความคิดที่แย่นัก Summer Kind of Wonderful (2008)
That's just one of the pitfalls of dating a married woman.มันก็แค่หลุมพรางในการคบหาของผู้หญิงแต่งงานแล้ว What More Do I Need? (2008)
All thiplotting and betrayal isn't in your nature, claire.การคบคิดวางแผนกับหักหลังเป็นธรรมชาติของคุณเหรอ แคลร์ London. Of Course (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน [n. exp.] (kān khopkhit kan) EN: conspiracy   
การคบคิดโพพพิช[n. exp.] (kān khopkhit Phopphit) EN: Popish Plot   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adultery[N] การคบชู้, See also: การมีชู้, Syn. infidelity, affair, extramarital
sociality[N] การคบค้าสมาคมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ

English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top